Oslavy 750 let od první zmínky o Ostravě

V příštím roce si Ostrava připomene 750 let od okamžiku, kdy byla poprvé zmíněna v historickém pramenu písemné povahy, konkrétně v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. Listina, která je datována k 29. listopadu 1267, je tak historiky považována za…

Přednáška o významných restaurátorských počinech v Moravskoslezském kraji roku 2016

Ostravská pobočka Národního památkového ústavu pořádá další přednášku pro veřejnost, která se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince v 17 hodin. Památkářka Andrea Stanieková představí významné restaurátorské počiny v Moravskoslezském kraji roku 2016. Rok 2016 byl bohatý na restaurátorské aktivity, z nichž některé byly do jisté míry unikátní. Kromě…

Překladatel Jiří Josek zakončí festival Shakespeare Ostrava 2016

Projekt Shakespeare Ostrava 2016, jenž připomíná po celý letošní rok 400 let od úmrtí nejslavnějšího světového dramatika, se blíží ke svému závěru. Jestliže ho na začátku otevřela přednáška profesora Hilského, symbolicky jej pak 13. prosince od 18:30 v Divadle Jiřího Myrona…

Soubor pohlednic Ostravské sochy vyjde těsně před Vánocemi

U příležitosti jednoho roku existence internetové databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy www.ostravskesochy.cz se Antikvariát a klub Fiducia rozhodl vydat památeční sadu pohlednic s fotografiemi vybraných děl v ulicích a budovách města. Set šestnácti pohlednic s textem Jakuba…

V Ostravě vznikl zkrášlovací spolek Jihan

V Ostravě působí další okrašlovací spolek, který se zaměřuje na historii a současnost obvodu Ostrava-Jih. Jmenuje se zkrášlovací spolek Jihan a za sebou má již instalaci několika naučných cedulek i oprav drobných památek. Naučnou cedulí spolek nedávno připomněl historii hrabůveckého…

Architekt Jan Šépka bude v Ostravě přednášet o tom, jak se dělá město

Známý česká architekt Jan Šépka vystoupí v ostravském antikvariátu a klubu Fiducia  6. prosince  v 18:00 s přednáškou nazvanou Jak se dělá město, zároveň bude prezentovat stejnojmennou knihu. Jaké má být současné město? Co má lidem poskytovat? Je nutné stále opakovat ověřená…

Vánoční strom malířky Kataríny Szanyi v Trojhalí

V ostravském Trojhalí bude ve čtvrtek 1. prosince v 18 hodin představena instalace Rozsvícené stíny. Autorský vánoční strom Kataríny Szanyi bude volně přístupný v Trojhalí Karolina do 31. prosince 2016.  Galerie Plato, která akci pořádá, již třetím rokem oslovuje výtvarného umělce, aby…

Ostravská Galerie Dole slaví deset let, uspořádá speciální výstavu a vydá bilanční katalog

Galerie Dole  letos slaví 10 let a připravila speciální výstavu deseti autorů, které si vybralo deset oslovených kurátorů a spolupracovníků galerie. Zároveň vydává bilanční katalog, třicet výtisků bude číslovaných s originálním linorytem malíře Jakuba Janovského. Křest katalogu se koná v…

Debata o umění ve veřejném prostoru v post-socialistické éře

Galerie Plato pořádá 30. listopadu od 18.00 debatu expertů o koexistenci umění a architektury ve veřejném prostoru, s důrazem na přetváření nefunkčních městských struktur v nová prostředí a propojování historického dědictví s novými funkcemi a obsahy. Speciální pozornost bude věnována rozličným historickým typům měst…

Ostrava hostí mezinárodní sympozium o literatuře a kultuře v období protektorátu

Ve dnech 24. a 25. listopadu proběhne v prostorách Městské knihovny Ostrava mezinárodní literárněvědné sympozium „Česká literatura a kultura v protektorátu“. Nejširší veřejnosti je určena související filmová projekce v Antikvariátu a klubu Fiducia, a to unikátních dobových snímků Pérák a SS Jiřího Trnky…