Odesláním oznámení o zahájení soutěže k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek byla v pátek 3. února zahájena soutěž na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek.Město oslovilo v rámci vyhlášené soutěže napřímo tyto tuzemské a zahraniční architektonické kanceláře: Akad. Arch. Petra Hájka z Prahy, dalšími vyzvanými…

Ostravské divadlo má pět nominací na Thálie

Do nejužší nominace na divadelní Cenu Thálie se dostalo pět umělců ostravských divadel. Čtyři nominace má v kategoriích opery a operety/muzikálu Národní divadlo moravskoslezské a jednu za činohru Komorní scéna Aréna. Šanci na Cenu Thálie 2016 mají čtyři umělci Národního…

Zemřel ostravský spisovatel Jiří Hnát Daněk

Ve čtvrtek 2. února zemřel ostravský spisovatel a humorista Jiří Hnát Daněk. Narodil se v Ostravě v  roce 1959,  studoval nejprve neúspěšně na báňské a pedagogické fakultě, posléze nalezl své místo na FAMU, kde v roce 1994 dokončil obor dramaturgie a…

Divadlo Aréna slavnostně pokřtí svůj Almanach

V roce 2014 oslavila Komorní scéna Aréna dvacáté výročí svého oficiálního vzniku a o rok později i deset let v novém působišti v budově Knihovny města Ostravy. Mezitím stihla získat řadu významných ocenění včetně těch nejprestižnějších v podobě dvojnásobného titulu…

V Ostravě zeje prázdnotou řada budov. V rámci projektu Refill, je možné tyto prostory oživit a využít k různým účelům. Aby mohlo dočasné užívání prostor začít, v připraveném průzkumu bude město Ostrava na webových stránkách zjišťovat, jaký zájem o tuto…

Ruská trojka v Ostravě - poetický atentát

Ve čtvrtek 23. února se v prostoru na sebe navazujících ulic Dostojevského, Tolstého a Gorkého v Moravské Ostravě uskuteční další z řady „poetických atentátů“. Zazní ukázky z děl tří slavných spisovatelů, zajímavosti z jejich životů i obecnější reflexe ruské kultury…

Vychází Ostravské kalendárium 2016

Již tradičně na konci ledna vychází publikace připravená Archivem města Ostravy ve spolupráci se členy komise muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické Rady města Ostravy s názvem Ostravské kalendárium 2016, jež nabízí přehled událostí za právě uplynulý rok. V chronologickém sledu…

Architektonická soutěž na jatka byla schválena zastupitelstvem, potřebuje ještě posvěcení ČKA

Zastupitelstvo města Ostravy  ve středu 25. ledna udělilo souhlas s vyhlášením dvoukolové vyzvané architektonické soutěže na obnovu památkově chráněných městských jatek. Pro bylo 35 z 50 přítomných zastupitelů. Soutěž bude moci být vyhlášena ve chvíli, kdy ji posvětí Česká komora…

Letos uplyne 750 let od první doložené písemné zmínky o městě Ostravě, obsažené v závěti biskupa Bruna ze Schauenburku z 29. listopadu 1267. I když je archeologicky i písemně doloženo mnohem starší osídlení zdejšího regionu, je toto datum historiky považováno…

Památkově chráněnou Grossmannovu vilu čeká rozsáhlá rekonstrukce

Cenná vila Františka Grossmanna, která se nachází naproti sadu Milady Horákové na ulici 28. října a byla naposledy využívána jako školní družina, se promění v ubytovací zařízení pro významné hosty. „Projektová dokumentace by měla být hotova do půl roku a rekonstrukce začne…