10. duben 1880 – narození moravskoostravského okresního hejtmana Františka Studnáře

Dne 10. 4. 1880 se v Otiněvsi (okr. Prostějov) narodil František Studnář, pozdější moravskoostravský okresní hejtman. Po studiích na gymnáziu v Brně a Olomouci absolvoval práva na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, od roku 1906 působil jako úředník na Okresním hejtmanství v Prostějově, v jehož čele stál od roku 1918. V lednu 1928 byl pověřen funkcí okresního hejtmana v Moravské Ostravě, kterou zastával až do zrušení okresního úřadu v roce 1941. Aktivně se účastnil společenského a kulturního života, podporoval začínající umělce. Sám byl znám jako velký milovník a sběratel umění a starožitností. V roce 1941 odešel do důchodu a žil opět v Prostějově, po roce 1945 v Sudkově (okr. Šumperk). Když v 50. letech prodal z existenčních důvodů několik obrazů ze své sbírky, byl neprávem obžalován jako spekulant s uměleckými díly a odsouzen k trestu 3 a půl roku odnětí svobody a ztrátě veškerého majetku. Jen nepatrnou část jeho sbírek získalo Vlastivědné muzeum v Olomouci. Po odpykání trestu se odstěhoval k příbuzným do Prahy, kde zemřel 22. 8. 1969. Rehabilitován byl rozhodnutím Vrchního soudu v Praze v roce 1993.

Zdroj: Archiv města Ostravy

image