Martin Strakoš: Bojkotuj Bauhaus, naděje pro jatka, A2larm, 11/2006

Konverze průmyslových areálů a s nimi spojených městských čtvrtí představuje v Ostravě složitou a dosud nevyřešenou otázku. Transformace starých továrních areálů bude jedním z důležitých faktorů při proměně vnitřní podoby a charakteru města. Na příkladu několika ostravských lokalit si můžeme doložit, o jak složitý proces se jedná….

Jan Havlena: Nezastavěné území bývalé koksovny v centru Ostravy je stále plné otazníků, 2006 econnect

Rozroste se centrum Ostravy v budoucnu o nové krásné prostory příznivé pro život, anebo přibude jen další území zastavěné hypermarkety? Také o tom byla první ze dvou veřejných debat o budoucnosti významného volného pozemku po bývalé koksovně Karolina, které bezprostředně…

Stanislav Vopasek: Ostravské montánní památky do Seznamu UNESCO. Zdroj Diamo, 2005

OSTRAVSKÉ PAMÁTKY SVĚTOVÝM UNIKÁTEM Nejvýznamnější kulturní památky a přírodní výtvory tohoto světa chrání Organizace spojených národů již dvacet let svou odbornou institucí UNESCO. Vytvořený „Seznam světového kulturního dědictví UNESCO“ obsahuje téměř osm set světově unikátních kulturních objektů, které chrání 178…

PETRA SASÍNOVÁ: Sdružení vyzývá k bojkotu Bauhausu. Pomůže jatkám? / MF Dnes 23. 2. 2006

Sdružení Za starou Ostravu dnes zahajuje bojkot ostravského Bauhausu. Vyzývá lidi, aby nenakupovali v této prodejně. Firma Bauhaus, která pozemky v centru města i s budovou bývalých městských jatek z devatenáctého století koupila, totiž nechává objekt už roky chátrat. Jde…