Stanislav Vopasek: Ostravské montánní památky do Seznamu UNESCO. Zdroj Diamo, 2005

OSTRAVSKÉ PAMÁTKY SVĚTOVÝM UNIKÁTEM Nejvýznamnější kulturní památky a přírodní výtvory tohoto světa chrání Organizace spojených národů již dvacet let svou odbornou institucí UNESCO. Vytvořený „Seznam světového kulturního dědictví UNESCO“ obsahuje téměř osm set světově unikátních kulturních objektů, které chrání 178…