Martin Strakoš: Bojkotuj Bauhaus, naděje pro jatka, A2larm, 11/2006

Konverze průmyslových areálů a s nimi spojených městských čtvrtí představuje v Ostravě složitou a dosud nevyřešenou otázku. Transformace starých továrních areálů bude jedním z důležitých faktorů při proměně vnitřní podoby a charakteru města. Na příkladu několika ostravských lokalit si můžeme doložit, o jak složitý proces se jedná….