Krásné zážitky v roce 2017 vám přejeme

Krásné zážitky v roce 2017 vám přejeme

Fotoreport: Ostravou magickou - procházka a křest pohlednic Ostravské sochy a zimního čísla bulletinu Krásná Ostrava

Fotoreport: Ostravou magickou – procházka a křest pohlednic Ostravské sochy a zimního čísla bulletinu Krásná Ostrava

Okrašlovací spolek spolu s klubem Fiducia uspořádal  20.12. od 18:00 komentovanou procházku Ostravou magickou: pouť za sochami a literárními obrazy. S průvodcem večera Jakubem Ivánkem jsme se zastavili u několika soch v historickém centru, u Sýkorova mostu jsme pokřtili bulletin a…

Ivana Lesková: Zchátralá bývalá jatka v Ostravě čeká vzkříšení, snad už v roce 2020. Zdroj: IDnes, 17. 12. 2016

Ivana Lesková: Zchátralá bývalá jatka v Ostravě čeká vzkříšení, snad už v roce 2020. Zdroj: IDnes, 17. 12. 2016

Pro Ostravany, kteří bojovali v uplynulých letech za záchranu bývalých jatek zapsaných mezi chráněné památky, má vedení města konečně jen dobré zprávy. „Už jsme zadali stavebně technický průzkum jatek a také připravujeme architektonickou soutěž. Z té by měly vyjít návrhy…

Procházka Ostravou magickou, křest pohlednic Ostravské sochy a bulletinu Krásná Ostrava

Procházka Ostravou magickou, křest pohlednic Ostravské sochy a bulletinu Krásná Ostrava

Antikvariát a klub Fiducia spolu s okrašlovacím spolkem za krásnou Ostravu pořádá 20.12. od 18:00 komentovanou procházku Ostravou magickou: pouť za sochami a literárními obrazy. Bude se jednat o komentovanou procházku centrem s ochráncem soch Jakubem Ivánkem, po níž (jen za…

Centrum Pant slavnostně otevře 19. prosince

Centrum Pant slavnostně otevře 19. prosince

Ostrava má nové kulturní a vzdělávací Centrum PANT, které bude slavnostně otevřeno v pondělí 19. prosince 2016 od 13:00 hodin.  V centru Ostravy tak vznikne kulturní centrum s artovým kinem a kavárnou, zaměřené  nejen na historii, ale také na aktuální společenská…

Architektonická soutěž na okolí Domu umění

Architektonická soutěž na okolí Domu umění

Město Ostrava vyhlásilo ke dni 14. prosince 2016 otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě. Umělecká ulice, která tvoří předprostor Domu umění, vytváří významný veřejný prostor a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra….

Oslavy 750 let od první zmínky o Ostravě

Oslavy 750 let od první zmínky o Ostravě

V příštím roce si Ostrava připomene 750 let od okamžiku, kdy byla poprvé zmíněna v historickém pramenu písemné povahy, konkrétně v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. Listina, která je datována k 29. listopadu 1267, je tak historiky považována za…

Přednáška o významných restaurátorských počinech v Moravskoslezském kraji roku 2016

Přednáška o významných restaurátorských počinech v Moravskoslezském kraji roku 2016

Ostravská pobočka Národního památkového ústavu pořádá další přednášku pro veřejnost, která se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince v 17 hodin. Památkářka Andrea Stanieková představí významné restaurátorské počiny v Moravskoslezském kraji roku 2016. Rok 2016 byl bohatý na restaurátorské aktivity, z nichž některé byly do jisté míry unikátní. Kromě…

Překladatel Jiří Josek zakončí festival Shakespeare Ostrava 2016

Překladatel Jiří Josek zakončí festival Shakespeare Ostrava 2016

Projekt Shakespeare Ostrava 2016, jenž připomíná po celý letošní rok 400 let od úmrtí nejslavnějšího světového dramatika, se blíží ke svému závěru. Jestliže ho na začátku otevřela přednáška profesora Hilského, symbolicky jej pak 13. prosince od 18:30 v Divadle Jiřího Myrona…

Soubor pohlednic Ostravské sochy vyjde těsně před Vánocemi

Soubor pohlednic Ostravské sochy vyjde těsně před Vánocemi

U příležitosti jednoho roku existence internetové databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města Ostravy www.ostravskesochy.cz se Antikvariát a klub Fiducia rozhodl vydat památeční sadu pohlednic s fotografiemi vybraných děl v ulicích a budovách města. Set šestnácti pohlednic s textem Jakuba…