Sejdeme se na haldě Ema

Sejdeme se na haldě Ema

V neděli 10.září vás po celé odpoledne až do pozdních hodin čekají na haldě Ema netradiční ateliéry, umělecké performance, vycházka i literární čtení nejmladší ostravské generace. Na Emě pokřtíme také literární sborník, na kterém teď pilně pracujeme, představíme i „hornický…

VÝZVA – pošlete nám vaši oblíbenou báseň s tematikou hornictví

VÝZVA – pošlete nám vaši oblíbenou báseň s tematikou hornictví

Vyberte svou nejoblíbenější báseň s tématem hornictví či hornické krajiny a pošlete nám ji do 5. září 2023. Na konci srpna vybereme 30 nejlepších, vyrobíme cedulky a společně je 7. září 2023 v rámci Hornického poetického atentátu rozneseme po městě. Básně…

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu slaví 10 let

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu slaví 10 let

Ostravský okrašlovací spolek letos oslaví 10 let od svého vzniku, a to tradičním jarním okrášlením náměstí Dr. Edvarda Beneše, kde ve čtvrtek 6. dubna od 18.00 spolu se spolkem Fiducia a dobrovolníky opraví květináče, upraví lavičky, přidá odpadkový koš a…

Monika Horsáková | Iniciativa za zachování Televizního studia Ostrava – archiv bulletinu 4/2022

V červnu některá česká média informovala o omezení výroby ČT a v této souvislosti o prodeji studia v Radvanicích, chystaném přesunu některých ostravských studiových pořadů do Brna a zakonzervování výroby Televizního studia Ostrava. Tento záměr nám potvrdili i pracovníci ostravského…

Marcel Fišer | Sochařská cesta Jaroslava Koléška – archiv bulletinu 4/2022

Tvorba sochaře Jaroslava Koléška je již třicet let spjatá s Ostravou, kde v letech 1992 až 1997 vystudoval na Katedře výtvarné tvorby Pedagogické fakulty. Dnes na této škole, respektive na Fakultě umění, která se z ní v roce 2001 vydělila,…

Aleš Student | Nepřehlédnutelný Josef Kiszka – archiv bulletinu 4/2022

Josef Kiszka se mi výrazně vryl do paměti ve školním roce 1975–1976, ve kterém jsme končili studium na FAST VUT Brno, obor Architektura, nejen svým zjevem (vyšší štíhlá postava, ostré kontury obličeje, husté tmavé a velmi dlouhé vlasy, v sevřených…

Vítězslav Nový | Vzpomínka na Josefa Kiszku – archiv bulletinu 4/2022

Dovolte, prosím, abych zde na několika málo řádcích, také a rád, zavzpomínal na osobnost Josefa Kiszky, svého „šéfa“. V prostředí brněnské fakulty architektury jsem se s Josefem setkal dávno předtím, než se stal vedoucím našeho ústavu. Pravidelně totiž dojížděl do…

Milena Vitoulová | Za Josefem Kiszkou – archiv bulletinu 4/2022

S Josefem Kiszkou jsem se setkala po deseti letech od svého nástupu do Stavoprojektu. Výrazný, nepřehlédnutelný, trochu podmračený, čerstvý absolvent brněnské fakulty architektury neměl příliš důvodů k radosti; utažený režim osmdesátých let neskýtal mnoho příležitostí pro vývoj a kreativitu mladého…

Tomáš Bindr | Vzpomínka – archiv bulletinu 4/2022

S Josefem jsem společně učil více než jedenáct let na katedře architektury VŠB v Ostravě. Měl jsem štěstí, doslova za límec si mne vytáhl k sobě do magisterského ateliéru. Učil studenty o architektuře uvažovat v širokém kontextu, nutil je neustále…

Adéla Šoborová | Zemřel ctěný architekt a mentor Josef Kiszka – archiv bulletinu 4/2022

V sobotu 29. října v poledne zemřel v Havířově doc. Ing. arch. Josef Kiszka, vedoucí Ústavu navrhování Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Josef Kiszka se narodil v roce 1952 v Životicích, vystudoval obor architektura na Fakultě stavební Vysokého…