6. dubna 1902 – Masaryk přednášel v Národním domě v Ostravě

V neděli dne 6. 4. 1902 přednášel v Národním domě v Moravské Ostravě prof. T. G. Masaryk v rámci vzdělávacího cyklu lidových přednášek, pořádaných c. k. českou univerzitou Karlo-Ferdinandovou, na téma „O otázce sociální“. Posluchači měli díky vědecky pojatému výkladu jedinečnou možnost seznámit se podrobněji s dějinami vzniku a vývoje socialistického hnutí, o němž měli dosud mnohdy jen velmi mlhavou představu; o zájmu, který tato tématika na průmyslovém Ostravsku vyvolávala, svědčí i fakt, že sál s kapacitou 1200 míst byl zcela zaplněn obecenstvem, „jež sešlo se ze všech vrstev naší české společnosti“.

Zdroj: kalendárium, Archiv města Ostravy

SAMSUNG CAMERA PICTURES