Adéla Šoborová | Zemřel ctěný architekt a mentor Josef Kiszka – archiv bulletinu 4/2022

V sobotu 29. října v poledne zemřel v Havířově doc. Ing. arch. Josef Kiszka, vedoucí Ústavu navrhování Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Josef Kiszka se narodil v roce 1952 v Životicích, vystudoval obor architektura na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně (1970–1976), následně absolvoval postgraduální studium urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury VUT (1987–1988). V letech 1976–1977 působil na Útvaru hlavního architekta v Ostravě, v letech 1977–1990 pracoval ve Stavoprojektu Ostrava, AT4 Havířov. Roku 1990 založil v Ostravě architektonické studio ARKISS. V roce 1993 získal českou autorizaci ČKA, roku 2005 polskou autorizaci IARP a v roce 2007 projekční oprávnění pro Slovensko. Během své praxe úspěšně vyprojektoval řadu staveb pro bydlení a objektů občanské vybavenosti a je autorem mnoha urbanistických studií a plánů. Zúčastnil se řady významných domácíchi zahraničních architektonických soutěží, kde získal několik cen a odměn, mj. získal 2. cenu v soutěži z roku 2007 na novou budovu Fakulty architektury VUT a v roce 2016 zvítězil v soutěži na rekonstrukci a dostavbu Muzea literatury Adama Mickiewicze ve Varšavě. Za interiér „Café bar Belle-vue“ v Havířově (spolupráce I. Whala, T. Rusín) získal v roce 1994 Grand Prix Architektů. Mezi jeho nejznámější realizace pak patří Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové (spolupráce B. Potysz), za které získal v roce 1996 Grand Prix Architektů. Mezi jeho další významné projekty patří kino Centrum v Havířově (2012, spolupráce B. Potysz, B. Firla), Ambasáda ČR v Lucemburku (2005, spolupráce B. Potysz) a rekonstrukce interiérů Divadla v Českém Těšíně (1998, spolupráce B. Potysz). V kategorii rekonstrukcí získal také v roce 2013 ocenění Stavba roku Moravskoslezského kraje. V roce 2018 obdržel Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos architektuře a stavitelství. Kromě projekční praxe byl činný i v řadě dalších oblastí. Od vzniku České komory architektů se podílel na jejím chodu, mezi lety 1993–2004 byl mj. členem představenstva. Od roku 1999 byl předsedou nadačního fondu Arcus.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS40-online.pdf