Aktuálně ke Strakáči

Ostravský komín Strakáč patří podle výstupů odborného průzkumu Ing. Martina Vonky z let 2018 – 2019 do první stovky nejcennějších komínů v rámci ČR, viz zde: Vonka zpráva Strakáč .  Z Ostravy se do první stovky dostal právě pouze tento unikátní komín. Komínu nyní hrozí demolice, v polovině května 2019 rozhodla ostravská pobočka Báňského úřadu o tom, že komín může být zdemolován odstřelem. Podmínkou je pasportizace kulturní památky Český dům, který stojí nedaleko komína a hrozí mu při odstřelu poškození. Tento požadavek na pasportizaci Českého domu vznesl majitel objektu i náš okrašlovací spolek, další naše připomínky a argumenty však bohužel nebyly vzaty v potaz s tím,  že majitel komína (firma Vítkovice a.s.) má podle rozhodnutí báňského úřadu všechna potřebná povolení. Proti rozhodnutí se odvolá iniciátor záchrany komína, spolek Svatý Václav. 

Spolek Fiducia a okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu pak na konci dubna 2019 podal rozklad proti rozhodnutí Ministerstva kultury, které odmítá prohlásit komín za památku s argumentem, že komín není cenný. Celé znění rozkladu viz zde: Rozklad Strakáč . Zároveň jsme vypracovali přehled dezinformací, které se kolem Strakáče objevují,  s odkaze na reálná fakta včetně citací zdrojů, viz zde: Dezinformace Strakáč

Ministerstvo kultury opakovaně ignoruje náš požadavek, aby se ve svém postoji, že komín „Strakáč“ není hodnotný a tudíž si nezaslouží památkovou ochranu, vyrovnalo s odbornými materiály, které jsou Ministerstvu známy již od září 2018. Jedná se zejména o stanovisko NPÚ ze dne 21. 8.2018 a o odbornou publikaci Martin Vonka: Tovární komíny – funkce, konstrukce, architektura, Praha 2014, jež byla rovněž financována Ministerstvem kultury ČR.  Ministerstvo kultury nemůže tvrdit, že publikaci Martina Vonky (která byla financována v rámci NAKI Ministerstvem kultury), neznalo v době rozhodnutí o neprohlášení komína, neboť Národní památkový ústav na tuto publikaci ve svém svém stanovisku ze dne 21.8.2018 výslovně odkazuje jako na odborný zdroj. Rovněž z nových výstupů projektu Martina Vonky vyplývá, že komín patří mezi nejcennější v ČR. (Projekt Dokumentace, evidence, prezentace a návrhy konverzí továrních komínů jako ohrožené skupiny památek průmyslového dědictví na území České republiky ). Je minimálně s podivem, že Ministerstvo kultury podle svého vyjádření nedisponuje výstupy toho, co samo zadalo, ve chvíli, kdy výstupy projektu Martina Vonky jsou postupně dokonce veřejně prezentovány a dostupné na internetu. Projekt dle našich informací zadalo a zaplatilo přímo Ministerstvo kultury. Je tedy otázkou, proč Ministerstvo kultury tvrdí, že výstupy projektu, které již byly veřejně prezentovány dokonce i online, nedisponuje.

Co se týče osvětových aktivit, které by měly zvýšit povědomí občanů o hodnotě komína Strakáč, v  březnu jsme  vytvořili na náměstí Beneše výstavu ve vitrínkách Ostravice – Textilie, na níž se až do září můžete  seznámit s argumenty, proč komín zachovat. Vytvořili jsme také speciální stezku na podporu této unikátní stavby.  V dubnu uspořádal spolek Svatý Václav ve spolupráci se spolkem Fiducia benefiční koncert na podporu zachování komína Strakáče. Na podporu Strakáče vystoupily v aule Ostravské univerzity známé osobnosti ostravské hudební scény Eva Dřízgová – Jirušová , Patricia Janečková, Veronika Holbová  a Michal Bárta. Za jejich podporu, jakož i podporu mnoha jiných osobností české kultury velmi děkujeme.

Kauzy Strakáč si také všimla celostátní média, v Hospodářských novinách vyšel zajímavý článek publicistky Simony Janíkové Válka o komín, přečíst si jej můžete zde: http://www.krasnaostrava.cz/valka-o-komin-ostravsky-strakac-ma-jit-k-zemi-aktiviste-ho-chteji-zachovat-jako-pamatku-podle-statu-i-spolecnosti-vitkovice-nema-zadnou-hodnotu-zdroj-hospodarske-noviny-4-4-2019-autor-sim/.

V Respektu vyšel článek Symbol. Ale čeho? https://www.respekt.cz/tydenik/2019/20/symbol-ale-ceho