Aleš Honus: O městské galerii se rozhodne příští týden. Právo 20. 6. 2013

Už jen pár dní zbývá do zasedání ostravského zastupitelstva, které má rozhodnout o víceleté dotaci ve výši 35 miliónů korun na zřízení a provoz nové instituce – Galerie města Ostravy. Projekt sdružení Trojhalí Karolina však budí u části kulturní veřejnosti obrovské emoce. Kritici včera poslali zastupitelům výzvu, aby hlasování naplánované na příští středu odložili.
„S ohledem na nadstandardní částku 10 miliónů ročně z městského rozpočtu a pochybnosti, které projekt vzbuzuje u odborné veřejnosti a oslovených expertů, vyzývají ostravské osobnosti zastupitele k obnovení dialogu a hledání konsenzu formou odborné skupiny složené ze zástupců města a nezávislých expertů,“ tvrdí se ve výzvě, za níž stojí například majitelka klubu Fiducia Ilona Rozehnalová, výtvarník Jiří Surůvka či kurátor Martin Mikulášek. Včera aktéři výzvy dorazili na radnici s maskami Batmanů, aby protestu dodali na akčnosti.

Kritici argumentují zejména stanovisky několika expertů, podle nichž je projekt nekvalitní a pracuje mimo jiné s nadsazenými částkami, s nekvalitním výstavním plánem a galerie má nevyjasněný status.

Po vybudování městské galerie, která bude zaměřena na prezentaci současného výtvarného umění, přitom volá širší odborná veřejnost už před dvacet let. Město však galerii jako příspěvkovou organizaci zřídit odmítá a nemá pro instituci tohoto typu ani žádné prostory. Vedení města proto oslovila nabídka, se kterou přišlo zájmové sdružení Trojhalí Karolina, jež chce galerii provozovat v mul-tifunkční aule Gong a část výstavní činnosti se bude odehrávat v památkově chráněném objektu Trojhalí poté, co bude ukončena jeho rekonstrukce. Město mimo jiné argumentuje, že projekt bude pro radnici představovat značné úspory. „Variantou zřízení městské galerie v již existujících a dispozičně dostačujících prostorách ušetří město desítky miliónů korun za stavbu nebo adaptaci jiných prostor,“ uvedla náměstkyně ostravského primátora Simona Piperková.

Sdružení Trojhalí, které se o dotaci uchází, již vypracovalo výstavní program pro první rok činnosti. Na přípravě plánu sdružení spolupracovalo s docentem Ladislavem Kesnerem, který je uznávanou osobností v oblasti ga-lerijní a muzejní činnosti. Ten označil argumenty kritiků za demagogii. „V Ostravě vznikne progresivní a finančně dobře zajištěná galerie výtvarného umění, která bude překračovat horizont obdobných institucí tohoto typu u nás,“ řekl včera Kesner.

Projekt, na který chce město dát 35 miliónů, má sice mnoho hlasitých kritiků, řada osobností ostravské kultury ho ale vítá., Jako pozitivní vnímám to, že se město vůbec rozhodlo k takovému projektu a je pnpraveno investovat do něj prostředky,“ uvedl galerista Milan Weber.
Podobného názoru je i Jiří Jů-za, ředitel moravskoslezské krajské Galerie výtvarného umění, který včera odsoudil i metody kritiků. , Je to guerillová akce, která hraničí se slušným a zodpovědným chováním vůči Ostravě,“ řekl Jůza.

 

Zdroj: přepis článku Právo, 20. 6. 2013