Aleš Student | Nepřehlédnutelný Josef Kiszka – archiv bulletinu 4/2022

Josef Kiszka se mi výrazně vryl do paměti ve školním roce 1975–1976, ve kterém jsme končili studium na FAST VUT Brno, obor Architektura, nejen svým zjevem (vyšší štíhlá postava, ostré kontury obličeje, husté tmavé a velmi dlouhé vlasy, v sevřených rtech vždy cigareta), který připomínal spíše indiánského náčelníka než Slezana, ale i svým způsobem vyjadřování a výraznou inteligencí. Byl zkrátka nepřehlédnutelný a nejlepší z nás. Od roku 2004 usilovala Katedra architektury FAST VŠB-TUO o akreditaci magisterského studijního oboru Architektura a stavitelství. Vedoucím akreditační komise byl tenkrát pan prof. Ing. arch. Ladislav Lábus a ten nám sdělil, že máme jen malou šanci tuto akreditaci získat. Napadlo mne zeptat se pana profesora, jestli bychom měli větší šanci, kdyby u nás ateliéry učil Josef Kiszka. „Ano, Josef je záruka kvalitní výuky architektury!“ řekl mi. Skoro dva roky mi trvalo, než jsem Josefa přesvědčil o jeho „povinnosti“ předávat vědomosti a nadání mladým. A když svolil a postavil způsob výuky v ateliérech, nebyl s akreditací již problém. Spolupracovat s Josefem, učit se od něj, byla pro mne čirá radost! (A také zábava, když svým kouřením ve školním ateliéru třikrát vyvolal požární poplach a výjezd hasičů.)… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS40-online.pdf