Alois Adamus – zakladatel městského archivu v Ostravě

Datum nástupu historika Aloise Adamuse na místo městského archiváře 1. 9. 1923 bývá považováno zároveň za vznik Archivu města Ostravy. Alois Adamus se zasloužil nejen o vznik městského archivu a muzea v Ostravě, ale také o zpracování dějin Ostravska a Těšínska. Zabýval se mimo jiné názvoslovím ulic v Ostravě, které shrnul do publikace Legendy ostravských ulic (1934). Během svého dvanáctiletého působení v Ostravě položil základy archivu jako moderní instituce a a vydal řadu knih věnovaných ostravské historii  – například publikace Dějiny města Ostravy v přehledu až do r. 1860, Sbírka listin k dějinám města Moravské Ostravy či knihu Z dějin moravskoostravské radnice. Roku 1935 přešel na gymnázium v Turnově, kde působil až do odchodu do důchodu v roce 1938. Za své zásluhy o poznání historie Ostravy a Ostravska byl v roce 1948 vyznamenán Cenou města Ostravy.

Část informací čerpána ze zdroje: http://amo.ostrava.cz/cs/z-dejin-archivu/alois-adamus

adamus