Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší, rok 2012

zprava_final

 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/zivotni-prostredi