Anna Plošková | Čisté nebe — bude někdy nad Ostravou? – archiv bulletinu 1/2016

Když mi před nedávnem zvonil telefon a ozval se z něj známý hlas Jiřího Hrušky, přistála mi nejen nabídka (stát se členkou ostravského okrašlovacího spolku, což mne, přiznám se bez ostychu, velmi potěšilo), ale současně s ní přišla i prosba o text do bulletinu Krásná Ostrava. Bez váhání jsem přikývla, že něco napíšu ráda, o to víc že se příspěvek měl týkat mé současné hlavní aktivity – práce pro Čisté nebe, organizaci, která už více než pět let rozhání ostravská mračna. S blížícím se deadlinem a odevzdáním článku mé nadšení začalo lehce opadat a já se začala sama sebe ptát – co bude hlavním smyslem sdělení a hlavním obsahem tohoto textu? Nuže, pro ty z vás, kteří Čisté nebe neznají – jde o neziskovou organizaci založenou roku 2010, jež si za cíl klade prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch. Vedle toho se věnujeme informování a zapojování veřejnosti do diskuse o životním prostředí na Ostravsku a také watchdogové činnosti. Krom vědeckých kaváren na daná témata (např. Vliv ovzduší na zdraví s MUDr. Radimem Šrámem, DrCs., který vedl se svým týmem výzkum v Radvanicích a Bartovicích) šíříme také osvětu. Informujeme zejména o zdravotních dopadech znečištěného ovzduší, sledujeme politiky při jejich konání a snažíme se na ně vytvářet patřičný nátlak v místech žádoucích. Absolvovali jsme řadu Think tanků – setkání s odborníky –, jejichž smyslem bylo dovzdělat se více o tématech, ve kterých si nejsme stoprocentně jisti, a nabrat v daných oblastech potřebné znalosti a argumentační dovednosti. Má předchůdkyně ve funkci ředitelky Čistého nebe, Markéta Ubíková, byla zapálená především pro nové technologie a hlavně díky jejímu nadšení má dnes řada Ostravanů ve svých chytrých telefonech aplikaci SmogAlarm, která ukazuje hodnoty znečištění prachovými částicemi, oxidy dusíku a dalšími v Ostravě „oblíbenými“ látkami, variabilními podle místa, kde se zrovna nacházíte. Tato data získáváme od Českého hydrometeorologického ústavu. I já, donedávna zarytá odpůrkyně chytrých telefonů, jsem si jeden pořídila a aplikaci používám a považuji ji za výbornou. Člověk se díky ní může poměrně rychle rozhodnout, jak naplánovat své denní aktivity, a vynechat například jízdu na kole do práce ve dnech, kdy je znečištění ovzduší nejhorší.… více informací na kros12_web.pdf (krasnaostrava.cz)