Antonín Barcuch a Kateřina Barcuchová | Za Jitkou Noušovou – archiv bulletinu 3/2021

V září tohoto roku si připomeneme rok od chvíle, kdy nás navždy opustila etnografka a dlouholetá ředitelka Ostravského muzea PhDr. Jitka Noušová (10. 7. 1932, Praha – 29. 9. 2020, Ostrava). Do muzea nastoupila 1. března 1957 jako první žena zaměstnaná v tomto muzeu na odborné pozici. Byla průkopnicí národopisného výzkumu hornických kolonií Ostravsko-karvinského revíru a odbornicí na lidové umění našeho kraje. Narodila se 10. července 1932 v Praze. V roce 1943 se s rodiči1 a sestrou Alenou přestěhovala do Ostravy, kde navštěvovala reálné gymnázium ve Slezské Ostravě a Matiční gymnázium v Moravské Ostravě, které v roce 1951 zakončila maturitou. V roce 1956 promovala na Filozoficko-historické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Etnografie – Český jazyk a literatura. Dne 11. února 1956 žádala o místo v Ostravském kraji, nebylo jí však vyhověno, a tak nastoupila do muzea v Mariánských Lázních. V lednu 1957 pracovala v Domě osvěty v Domažlicích. Umístěnkou z 6. února 1957 bylo její přání splněno, neboť mohla začít pracovat v Ostravském muzeu jako muzejní pracovník.2 Ještě v témže roce absolvovala kurz konzervace a restaurování obrazů na skle ve Slovenském národním muzeu v Martině (Etnografické múzeum). Od 1. ledna 1961 pracovala na pozici samostatné odborné pracovnice – etnografky. V letech 1960–1961 byla Jitka Noušová provdána za dr. Ivana Pfaffa, odborného pracovníka Slezského muzea v Opavě (dnes Slezské zemské muzeum).3 Po rozvodu se vrátila ke svému dívčímu jménu. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS35-online.pdf