Architekt Jan Šépka bude v Ostravě přednášet o tom, jak se dělá město

Známý česká architekt Jan Šépka vystoupí v ostravském antikvariátu a klubu Fiducia  6. prosince  v 18:00 s přednáškou nazvanou Jak se dělá město, zároveň bude prezentovat stejnojmennou knihu. Jaké má být současné město? Co má lidem poskytovat? Je nutné stále opakovat ověřená schémata? Jak řešit problematická místa ve městě, která se zdají být ideální, ale mají řadu omezení? Na tyto a další otázky týkající se např. dopravy, zeleně apod. se v knize snaží odpovědět týmy studentů architektury pod vedením Jana Šépky a Mirky Tůmové a ve spolupráci se zástupci osmi vybraných měst a městských čtvrtí. Na řešených příkladech se studenti vždy v několika variantách snaží ukázat jak najít největší potenciál města, na základě kterého může vzniknout urbanistická studie nebo koncepce. Důležitá je konfrontace jejich návrhů přímo v řešené lokalitě za účasti občanů i politiků, kteří aktivitu studentů oceňují jako zdroj inspirace pro další rozvoj města. Kniha, kterou bude Jan Šépka v Ostravě prezentovat, nastiňuje jiné možnosti v plánování strategie koncepce měst. V ideálním případě může sloužit jako nástroj pro přesvědčení politiků o potřebě vypisování architektonicko – urbanistických soutěží.