Architektem roku 2014 se stal Josef Pleskot za návrh Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech, cena Architekt roku, patří Josefu Pleskotovi. Mezi jeho díla známá širší veřejnosti patří např. radnice v Benešově, kancelářská budova Palmovka-Park v Praze – Libni, či multifunkční aula Gong v Ostravě. Titul Architekt roku udělila Pleskotovi odborná porota za jeho současný projekt revitalizace nevyužívaných industriálních budov Vítkovických železáren v Ostravě. Cena Architekt roku je každoročně udělována v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH.

„Je to čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla, nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury, a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Je to cena v naší zemi výjimečná a ojedinělá. Tímto skvěle doplňuje i mozaiku ostatních cen za architektonické počiny nebo celoživotní dílo,“ představuje význam ocenění předseda odborné poroty Zdeněk Fránek (FUA TU v Liberci, Fránek Architects). Spolu s ním zasedli v porotě Antonín Novák (ARCHITEKTI D.R.N.H.), Michal Kohout (FA ČVUT v Praze, Centrum kvality bydlení o. s., UNIT architekti s.r.o.), Regina Loukotová (ARCHIP, GEM architects) a Osamu Okamura (reSITE, ARCHIP, ERA21).

Architektem roku 2014 se stal Josef Pleskot za svůj návrh Svět techniky – science and technology centrum v Ostravě, jež je součástí rozsáhlého projektu revitalizace areálu Vítkovických železáren. „Cenu jsme udělili za pokračující sérii architektonických realizací snad všech měřítek i zadání, které patří bezesporu k oborové špičce toho, co vzniká v České republice. V tomto roce především za unikátní revitalizaci postindustriální čtvrti Dolní oblasti Vítkovic s vizí propojení kreativního vzdělávání a průmyslu, směřující k redefinici identity dlouho zanedbávané části města,“ shodli se porotci. Navržené Science centrum má za cíl podpořit prestiž vědy a výzkumu u veřejnosti, změnit přístup k technickým oborům, jejich popularizaci a zpřístupnění široké veřejnosti. Stavba je posazená na půdorysu rovnoramenného trojúhelníku se zaobleným pravoúhlým rohem, vyniká 125 m dlouhou a 12,5 m vysokou zrcadlovou hlavní fasádou. Vědecké centrum nabídne návštěvníkům kinosál s třídimenzionální projekcí, učebny pro výuku, seminární místnosti a laboratoře, dále také přednáškový a divadelní sál. Slavnostní otevření stavby proběhne 26. 9. 2014.

Do užšího výběru letošní ceny se dále dostal Adam Gebrian za významnou popularizaci tématu architektury nově i v časopise Respekt, Petr Hájek za Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí a Martin Rajniš za výstavu Huť architektury v Centru současného umění DOX v Praze. Jedinou nominovanou ženou byla Pavla Melková za Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Držitelem loňského titulu Architekt roku byl Antonín Novák za projekt Národní centrum zahradní kultury – zahradnictví v Kroměříži.

Více informací: www.architektroku.cz

Cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci. Základními kritérii pro posouzení oceněných tvůrců je zejména přínos jejich odborné práce z pohledu kvalitního veřejného prostoru, celkového rozvoje společnosti, výtvarné či odborné úrovně práce, technologické a materiálové inovace, šetrnosti vůči životnímu prostředí, atd. Cenu Architekt roku vypisuje každoročně společnost ABF, a.s., pořadatel stavebního veletrhu FOR ARCH, s cílem podpořit kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury v České republice.

IMG_0587.JPG