Architekti: Havířovské nádraží nebourejte, je to bruselský skvost. Zdroj: Lidovky.cz, 26. 2. 2014

Kvalitní dopravní stavba, jakých v tuzemsku mnoho není, je podle České komory architektů budova vlakového nádraží v Havířově. Zatímco v prosinci České dráhy ustoupily od plánů na demolici nádraží, minulý týden podnik změnil názor a nádraží, jež je unikátním dokladem architektury 60. let, je znovu ohroženo.

Komora se obrátila na ministra dopravy Antonína Prachaře, aby se o zachování a rekonstrukci stávající budovy nádraží v Havířově zasadil. „Ona i obyvatelé města by si to zasloužili,“ píše předseda komory Petr Lešek. Připomíná, že historická i kulturní hodnota stavby pro region je nezpochybnitelná.

„Architektura 60. let prošla odbornou reflexí jak z hlediska památkové péče, tak z pohledu historie architektury a je poměrně jasné, jaká kritéria pro její posuzování použít. Havířovské nádraží je jednoznačně naplňuje,“ uvádí.

Nádraží v Havířově je dílem Josefa Hrejsemnou (1928 až 2010) a vzniklo v letech 1964 až 1969. Důležitý je podle Leška pro havířovskou stavbu také rovněž rozměr místa.

Nádraží v Havířově postavené v takzvaném bruselském stylu.

V Moravskoslezském kraji se většina měst výrazně rozvíjela od konce 18. a v 19. století, řada z nich, včetně samotného Havířova, byla založena až v souvislosti s expanzí průmyslu v polovině 20. století. Pro tato místa má podle Leška kvalitní novodobá architektura ještě mnohem větší význam, než by měla pro tradiční, historicky založená města.
Stejný osud jako Těšnov

Samo centrum Havířova postavené ve stylu socialistického realismu bylo v roce 1992 prohlášeno památkovou zónou. „Bourání havířovského nádraží má tedy podobný negativní dopad jako demolice nádraží Praha-Těšnov v 80. letech,“ připomíná architekt známý zásah do pražské architektury.

V červnu 2013 odcházející ministryně kultury Alena Hanáková neprohlásila stavbu havířovského nádraží památkou, a to v rozporu s doporučením odborné komise svého ministerstva.

 

Zdroj: http://byznys.lidovky.cz/architekti-havirovske-nadrazi-nebourejte-je-to-bruselsky-skvost-p9d-/doprava.aspx?c=A140225_172908_ln-doprava_mev