Architektonická soutěž na bytový dům na Kostelní ulici v centru Ostravy

Ostravští radní vyhlásili v úterý 9. ledna první architektonickou soutěž letošního roku na novostavbu bytového domu na křížení ulic Kostelní a Biskupská v ploše proluky, kde se v současné době nachází plocha parkoviště s vjezdem z ulice Kostelní. Architektonická soutěž je vyhlášena jako otevřená a jednofázová s realizační cenou, která nepřesáhne částku 120 milionů korun bez DPH.

 „Ke třem architektonickým soutěžím z loňského roku na Uměleckou ulici, nám. Msgre Šrámka a konverzi bývalých městských jatek hned na začátku roku přidáváme další. Chceme, aby byla současná nevzhledná proluka na historicky cenném místě bývalé středověké městské brány zastavěna architektonicky hodnotným vícepodlažním městským objektem,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Návrh může podat neomezený počet dodavatelů. Do soutěže se mohou přihlásit také zahraniční subjekty. Lhůta pro podání návrhů je stanovena na středu 7. března. Termín pro jednání poroty je stanoven na 28. – 29. března. V dubnu o vítězi veřejné zakázky rozhodnou na základě doporučení soutěžní poroty ostravští radní.

V podmínkách zadavatele figuruje potřebný počet parkovacích míst s preferencí dvoupodlažního podzemního parkování, umístění komerčních ploch a zachování podzemního kolektoru. Na výsledek architektonické soutěže naváže zakázka na vypracování projektové dokumentace, jejíž cena by neměla přesáhnout 6 milionů korun bez DPH.

„Investorem vlastní stavby bytového domu bude městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který nás požádal o organizaci architektonické soutěže, se kterou sami nemají dostatek zkušeností. Dojde tak k užitečné synergii v celém procesu přípravy a realizace stavby,“ dodal primátor T. Macura.

Soutěžní porota bude posuzovat jednotlivé návrhy v tomto složení: závislí členové poroty starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová, místostarosta obvodu Dalibor Mouka a vedoucí odboru útvar hlavního architekta Cyril Vltavský a dále nezávislí porotci ostravský architekt Tadeáš Goryczka, architekt z Brna Adam Horák, pražský architekt Tomáš Oth a varšavský architekt Jakub Szczęsny.

Podle podmínek soutěže by cena domu neměla přesáhnout 120 milionů korun bez DPH. Počítá se zhruba 40 nájemními byty, především s velikostí 1+KK a 2+KK, ale i s několika třípokojovými byty. V podzemí budou umístěna parkovací stání, sklepní boxy a technické prostory. V přízemí malé univerzální nebytové jednotky o velikosti 30 – 70 m2 se samostatnými vchody z ulice a samostatným sociálním vybavením. V prvním patře kanceláře o velikosti 15 – 25 m2 se společným sociálním vybavením, společným vstupem a schodištěm pro využití více samostatných uživatelů.

V horizontu čtyř až pěti let by mohlo v centru města vzniknout téměř 200 nájemních bytů. Kromě tohoto projektu se chystá výstavba také v blízkosti Ostravského muzea, kde má vzniknout téměř 90 bytů. Dalších 26 bytů by mělo být v chystané Rezidenci Janáčkova nedaleko někdejších městských jatek a město chce rekonstruovat pro bydlení dva měšťanské domy v ulicích Střelniční 8 a Husova 7. I v obou těchto lokalitách by mělo přibýt po desítce městských bytů.

„Jedním z cílů současného vedení města je oživení historického centra města a to nejde bez posílení toho rezidenčního prvku. Registrujeme skutečně zvýšený zájem o kvalitní bydlení v centru a chceme tento trend podpořit, jak město, tak i městský obvod. Slibujeme si, že to vybudí aktivitu u privátního sektoru v této části města,“ dodal primátor.