Architektonická soutěž na okolí Domu umění

Město Ostrava vyhlásilo ke dni 14. prosince 2016 otevřenou anonymní architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě. Umělecká ulice, která tvoří předprostor Domu umění, vytváří významný veřejný prostor a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra. Jedná se o ideovou soutěž, jejímž cílem je najít nejoptimálnější využití a tvář tohoto místa. Soutěž zároveň ověří širší vazby v území, zejména řešení zásobovací a statické dopravy, a zohlední přístavbu Domu umění Bílý stín a ukončenou rekonstrukci Nádražní ulice. Zájemci o účast v soutěži naleznou soutěžní podmínky a podklady na internetových stránkách města Ostravy v sekci Architektonické soutěže nebo na stránkách České komory architektů. Datum odevzdání soutěžních návrhu je stanoveno na 15. 2. 2017 do 14:00 hodin.

Více informací najdete zde: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/utvar-hlavniho-architekta-a-stavebniho-radu/oddeleni-uzemni-koncepce/architektonicke-souteze/architektonicke-souteze