Archiv Nové huti slaví 60 let od založení

Archiv Nové huti byl založen před šedesáti lety tehdejším ředitelem Aloisem Polanským. Dnes obsahuje velký počet významných položek včetně v trezoru uložené zakládající listiny huti. Archiv umožňuje badatelům výzkum velkého množství nejrůznějších pramenů. Veřejnost může zároveň využít internetové stránky vytvořené u příležitosti 60. výročí ostravské huti, které obsahují řadu archivních snímků a videa z doby výstavby huti.
Archiv tehdejší Nové huti Klementa Gottwalda začal vznikat v srpnu 1953 na příkaz ministra hutního průmyslu a rudných dolů. Do současného sídla v Lešetínské ulici se přesunul o tři roky později. I přes nelehké začátky a původně nedostatečnou péči o dokumenty, z nichž některé zmizely beze stopy, se v archivu dochovalo mnoho cenných fotografií, filmů, listin, kronik nebo časopisů.

Více informací o archivu najdete zde:  http://www.novahut.cz

archiv