Badroom Martina Froulíka v Industrial Gallery

Aktuální výstava Martina Froulíka v Industrial Gallery nese název Badroom.  Vernisáž se uskuteční 11. 2. 2014 v 18:00.  Výrazný všestranný autor nastupující generace se profiluje převážně jako malíř, ale má blízko také k prostorové tvorbě. Martin Froulík (1986) je absolventem z roku 2012 Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě ateliéru Nových médií Jiřího Surůvky. Žije a tvoří v Ostravě.

Froulík odkrývá kontexty krajin a světů, které vytváří rafinovaně. Jeho doménou je kresebný projev, který odráží do expresivní malby. Právě pečlivou kresba výřezů kloubí s expresivním pojetí jeho malby. Harmonizuje oba dva přístupy ke vzniku dokonalého díla. Ačkoliv používá nástroje streetové kultury, využívá je jiným způsobem pro svůj prospěch. Povyšuje je ale zároveň přiznává surovost materiálu, ze kterých vznikají výsledné obrazy. Právě z šablon tvoří prostorové objekty, které propojují malbu. Galerie se stává pomyslným obrazem, do kterého divák vstupuje a stále odkrývá a hledá pomocí symbolů významy Froulíkových obrazů. Nachází tak smyslné ženy, těla, stromy a přírodní výjevy krajin.

Martin Froulík:
„Téma přírody provádí celou moji tvorbu, je pro mě inspirací a tu pak formuji do svých obrazů, které se skládají z každodenních situací, které prožívám a vzniká tak úplně nová krajina, vycházející z charakterů, které jsem vyjmul z konkrétní krajiny, architektury předmětů a samotného místa,“ dodává autor. Naznačuje tak divákům své sny a příběhy, avšak celá výpověď zůstává s nádechem tajemství.  „Figury v obrazech, jsou často mí blízcí přátelé, kteří obohacují krajinu, stejně tak i můj život. Často jsou zobrazováni s určitou symbolikou zvířat. Jejich animálnost ovlivňuje krajinu, v které se nachází.“

 

Zdroj: TZ Industrial Gallery.

 

froulik