Bílý kůň pod Laubami – nový projekt Oldřich Moryse

Ostravské muzeum a Galerie Lauby zvou na vernisáž projektu Oldřicha Moryse JORA!!!, která se uskuteční v úterý 15. září v 17 hodin v Galerii Lauby na Masarykově náměstí 1 v Moravské
Ostravě. Podle kurátorů výstavy nejde o to, zdali je ustájení koně v Ostravském muzeu dostatečný stimul k tomu, aby poněkud skomírající hlavní ostravské náměstí znovu ožilo. Takovou moc umění dávno nemá a to co mu zbývá, jsou náznaky. Oldřich Morys chtěl ale v každém případě vymyslet něco, co by bylo opravdovou atrakcí, něco co by lidi zaujalo a přitáhlo znovu do centra. Mohl to být cirkus, mohly to být kolotoče nebo červené Ferrari zaparkované v galerii. Nakonec se však rozhodl pro bílého koně. Můžeme jej brát jako koně z cirkusu, koně vystoupivšího z kolotoče, na kterém se lidé mohou povozit. Především je to ale kůň ostravský, oživlá kopie bělouše z městského znaku, ustájená v podloubí věže někdejší radnice. Dvojník koně, který dodnes shlíží z její fasády jako připomínka původní funkce budovy. Přes noc spící jako muzejní exponát, přes den se volně potulující po nejrůznějších ostravských zákoutích jako duch místa, jako noční přízrak, který ve dne mizí, aby se někde znovu neočekávaně zjevil. Při tom všem ale dennodenně čeká na toho, kdo konečně usedne do jeho sedla a chopí se jeho neviditelných otěží. Kůň čekající na svého jezdce jako symbol města, kterému chybí jasný směr.

Tomáš Knoflíček a Oldřich Morys

Oldřich Morys (* 1983, žije a pracuje v Praze) je absolvent Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (2008) a Fakulty výtvarných umění v Brně, ateliéru Sochařství Jana Ambrůze (2011). Ve svých projektech Morys zpravidla poukazuje na fenomén místa a prostoru ve vztahu k jejich kulturně-historickému či sociálnímu kontextu. Jeho práce charakterizuje hravost, občas přecházející až v podvratnost, jíž využívá k odhalování disfunkčních a přitom zaběhaných principů a schémat determinujících současnou společnost či přímo výtvarný provoz. Morys, který svými projekty s
oblibou testuje nastavené společenské či institucionální limity, se ale přes závažnost látky a někdy i vědomě konfrontační tón, snaží předmět zájmu artikulovat s nadhledem a s pro něj příznačnou poetikou, jejíž otisk je zřetelně vetknut i do jeho aktuálního projektu pro Galerii Lauby. Oldřich
Morys je finalista Ceny Startpoint (2011).

image