Blažena Przybylová | Archiv města Ostravy slaví letos 90 let od založení, mimo jiné i výstavou – archiv bulletinu 2/2013

Výstava Pocta (nejen) Aloisi Adamusovi aneb 90 let Archivu města Ostravy, která byla u příležitosti oslav 90 let ostravského archivu uspořádána ve vestibulu Nové radnice, představuje městský archiv, založený 1. září 1923, jako instituci, která v průběhu své existence nashromáždila úctyhodných 6 km archiválií, v nichž je uloženo nepřeberné množství informací k historii města Ostravy. Stářím a jedinečným provedením dominují samozřejmě pergamenové listiny, z nichž nejstarší vznikla v roce 1362, a také typáře (pečetidla), bez kterých se v minulosti neobešlo zhotovení žádného dokumentu. Různorodé svým obsahem i dobou vzniku jsou tisíce úředních knih —— radních protokolů, obecních kronik, účetních knih nebo domovských matrik. Zaslouženou pozornost upoutávají rovněž mapová zobrazení a fotografie. Bohužel, ne všechny skupiny dokumentů mohly být na této výstavě prezentovány. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/09/KROS-02-web.pdf