Blažena Przybylová | Buchsbaumovo přívozské vydavatelství – archiv bulletinu 2/2014

Cesta Ignatze Buchsbauma k vydávání knih nebyla přímá. V Přívoze, v němž se usadil v roce 1901 a kde náš spolek na konci března umístil naučnou ceduli, začínal jako obchodník s obrázkovými knihami pro děti a s pohlednicemi. Tento sortiment v roce 1904 doplnil o prodej knih, uměleckých předmětů a také hudebnin. Rozšiřující se nabídka knižního trhu ho v roce 1908 inspirovala k otevření první půjčovny knih v tehdy samostatném městě Přívoze. Knihy byly jeho vášní i inspirujícím zdrojem pro rozvíjení dalších podnikatelských aktivit. Ve svém dobře zásobeném knihkupectví nabízel nejen „nejžhavější“ knižní novinky z oblasti beletrie v českém a německém jazyce, ale za výhodné ceny také vyprodával poslední kusy určitého titulu či hodnotné nepoužité a nečtené starší knihy a dle inzerce k tomu provozoval „moderní“ antikvariát. Díky vydávání velmi přehledně strukturovaných katalogů, které máme pro jeho zásilkový obchod doloženy z 30. let 20. století, si můžeme pro toto období udělat dosti konkrétní představu o celkové skladbě nabízených knižních titulů. Na prvním místě byla v rubrice „Poslední novinky“ inzerována asi desítka nenovějších titulů, po ní následoval „Výběr levných knih“ s necelou stovkou položek. Nejpodstatnější část přehledu tvořily knihy zařazené mezi „Romány, novely, povídky a básně“ jak autorů z dnešního pohledu renomovaných – Alexandra Dumase, Charlese Dickense, Emila Zoly, Fjodora Michajloviče Dostojevského, Vladislava Vančury či Karla Čapka – tak autorů, jejichž díla již zapadla prachem doby a při pročítání katalogu nás zaujmou většinou jen názvem, jako např. román Ladislava Vladyky s titulem Mnohoženství. Samostatnou prezentaci představovaly „Nádherná díla ilustrovaná“, mezi nimiž v roce 1938 dominovala díla Aloise Jiráska s kresbami Adolfa Kašpara, nebo „Knihy T. G. Masaryka“ a „Knihy o T. G. Masarykovi“ či „Díla encyklopedická (všenaučná)“. Členění katalogu bylo opravdu velmi podrobné a nebylo zapomenuto ani na děti, dospívající mládež, na různé vědní obory či na milovníky cestování. Pro ty, kdo měli v této době automobil, byl určen např. Autoprůvodce ČSR. Velmi užitečná příručka každého motoristy v nezničitelné anglické vazbě za 59 Kč. … více informací na KROS-02-2014-web.pdf (krasnaostrava.cz)