Blažena Przybylová | Ilse Weber, roz. Herlinger – archiv bulletinu 1/2015

Ilse Weber, básnířka a autorka literatury pro děti, se narodila 11. ledna 1903 ve Vítkovicích. Rodina jejího otce Moritze Herlingera (nar. 1862) pocházela z Rakouského Slezska a do dynamicky se rozvíjejících průmyslových Vítkovic přišla v roce 1873. Otec uzavřel celkem dvě manželství. V tom prvním (manželka rozená Hoffenreich) se mu narodily tři děti (1892 Bettina, 1895 Erwin, 1898 Herta). Druhá žena Tereza (nar. 1867) se řadila k početné židovské komunitě z Lipníka nad Bečvou a do Vítkovic přišla až v roce 1894. Z tohoto druhého svazku pocházeli Ernst (1900), již zmíněná Ilse (1903) a Oskar (1907). Poměrně početná rodina bydlela v domě, který přešel v roce 1893 do vlastnictví Vítkovických kamenouhelných dolů, na dnešní ulici Výstavní č. p. 11. Jednalo se o místo se zajímavou historií – vítkovické dědičné fojtství – a Mořic Herlinger se stal nájemcem zdejšího hojně navštěvovaného hostince Na Fojtství v blízkosti frekventované okresní silnice vedoucí z Moravské Ostravy do Místku. V roce 1903 bylo bývalé fojtství výrazně přestavěno. V objektu s hostincem a zahradní restaurací (Biergarten) pak bydlela jen rodina Herlingerových spolu s personálem a pomocnicemi v domácnosti. Poté, co otec v roce 1913 spáchal sebevraždu, provozovala hostinec Terezie Herlinger. Doma se mluvilo česky i německy, ale Ilse navštěvovala německou školu a v tomto jazyce vznikaly i její literární práce. Již ve 14 letech začala psát básně, které i sama zhudebnila. Nadání mohla zdědit po své matce, která v mládí studovala zpěv, a dokonce ji měl Gustav Mahler lákat do vídeňské opery. Vedle básní Ilse začala ve 20. letech 20. století psát pohádky pro děti. Dvě knihy vydal v Moravské Ostravě R. Färber – v roce 1928 Märchen a v roce 1929 Die Geschichte um Mendel Rosenbuch, Erzählungen für jüdische Kinder. … více informací na KROS-08-vnitrek_a5.indd (krasnaostrava.cz)