Blažena Przybylová, Martin Tomášek | Zdeněk Jirotka a Ostrava – archiv bulletinu 1/2016

Matriční zápis Farního úřadu v Polské (dnes Slezské) Ostravě o narození Zdenka Antona Jirotky dne 7. ledna 1911 uvádí jako místo narození Zámostí č. p. 18. Rozklíčovat v současnosti čísla popisná s ohledem na několikeré přečíslování domů v této oblasti nebylo vůbec snadné. Výsledné zjištění navíc bylo pro řadu lidí skoro nepřijatelné, neboť zcela narušovalo vžitou představu, že je místo narození totožné s místem pobytu na současné Keltičkově (Jaklovecké) ulici, kde rodina bydlela nejdéle (i tento dům byl demolován). Podstatnou indicií pro určení místa narození byla informace, že dům na Zámostí č. p. 18 „stojí při okresní silnici ve směru na Hrušov“. Na základě srovnání situace na mapách jsme tak mohli konstatovat, že se Jirotkův rodný dům nacházel na dnešním náměstí Jurije Gagarina v místech, kde stojí dům číslo popisné 279 – nyní snadno identifikovatelný podle pamětní desky, kterou zhotovil sochař Jan Šnéberger. Otec Ladislav Jirotka byl štukatérem, řemeslo dědil po svém otci Johannovi. Tady si dovolíme ještě jednu malou vsuvku, abychom uvedli na pravou míru obvyklé konstatování, že Ladislav Jirotka pocházel z Haliče, odkud přišel za prací na Ostravsko. Pouze polovina tvrzení je pravdou. Ladislav (1871) se stejně jako jeho bratr Franz (1873) narodil ve Wieliczce u Krakova (později se uvádí jako místo narození pouze Krakov), kde byl jejich otec Johann evidentně za prací. V roce 1873 se zde také oženil a již v následujícím roce 1874 se s rodinou vrátil zpět do svého rodného města Prahy. Ladislav Jirotka přišel na Ostravsko koncem 19. století. V roce 1899 začal na Žofinské ulici v Moravské Ostravě provozovat „závod štukatérský a sochařský“ a v dubnu 1901 ohlásil ještě provozování návěstního a plakátovacího ústavu. Místa jeho pobytu jsou obtížně dohledatelná a i v rámci Slezské Ostravy se rodina poměrně často stěhovala, než se usadila na Jaklovecké ulici 326. V době sňatku v květnu 1908 bydlela ve Slezské Ostravě č. p. 115, v době narození prvního syna v září 1908 ve Slezské Ostravě č. p. 31, v roce 1910 byla do volebního seznamu uvedena adresa na Zámostí 31, v roce 1911 – v době narození syna Zdenka – na Zámostí 18. … více informací na kros12_web.pdf (krasnaostrava.cz)