Blažena Przybylová | Okrašlování podle Otty – archiv bulletinu 1/2013

V dnešní značně hektické době, v níž neustále vyzvánějí mobily, pípají SMS zprávy, dopisy nahradily emaily, v běžné řeči se to hemží anglicismy, zní slovní spojení okrašlovací spolek jako z jiného světa —– archaicky a snad až nepatřičně.
A proto jsem pro kratičký exkurz do historie staromilsky sáhla po Ottově slovníku naučném, abych se poučila, jak se na přelomu 19. a 20. století jeho páni autoři vypořádali s tehdy módním pojmem okrašlování: Spolky okrašlovací vytkly si za úkol osazovati a zalesňovati vhodná holá místa uvnitř i pusté stráně v nejbližším okolí svého působiště, zřizovati a udržovati stromořadí a cesty (i podél nich lavičky) do sadů a hájů, k vyhlídkovým bodům a starati se vůbec o okrášlení a zvelebení svého sídla… … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/06/KROS-01-2013-web.pdf