Brněnský malíř André v Industrial Gallery

Malíř André žije a tvoří v Brně, absolvoval mimo jiné i rezidenční pobyt v New Yorku. S jeho posledními malbami se mohla veřejnost blíže seznámit např. v Brně v galerii Ars nebo v bývalé Wannieck Gallery. V ostravské galerii Industrial zahájí svou novou výstavu v úterý 17. února 2015 v 18. 00 hod.
Výstavu uvede kurátorka galerie Hana Mikulenková.

Kurátorský text k výstavě:
Kdyby neexistovala černá barva, nemohli bychom definovat světlo jako takové. Nový cyklus Andrého maleb redukuje barevnost na paletu černé, tato barva nenese znak negativního smýšlení ba naopak, dává prostor zápasu s nedostatkem světla. Černá barva světlo absorbuje. Tma je nezbytná k soustředěnému a cílenému vzniku něčeho nového z autorova nitra, dochází tedy k zápasu. André (*1978) abstrahuje a potlačuje figurální formy, staví je do protikladu a zároveň harmonizuje jemnost leteristických zásahů a těžších monumentálních tvarů, které jsou v náznacích (banán, tváře apod.) Barva nebarva pohlcuje velkoformátové malby a dává vyniknout v silném kontrastu čistým výrazným barvám a hlavně gestem vedeným linkám, které vystupují ze skoro monochromní první vrstvy. Leteristické zásahy převážně v angličtině a gestické znaky divákům nenesou konkrétní významy, ale odvolávají se na sílu potřeby vnitřního sdělení autorova nitra, naznačují nedočkavost, prchlivost a určitý neklid, který se v dramatu kontrastů forem jeví velice vyzrále, vyváženě a paradoxně harmonicky. Náznaky dětské spontánnosti a dospělé odvahy se mísí v díle Andrého, zachycuje soukromé vzpomínky, současné prožitky a maluje obrazy, které má potřebu vidět, zhmotnit a podělit se s nimi, ať je poselství jakkoliv zašifrováno. Forma Andrého malby nás může přivést na autory dřívější – art brutu.

(null)