Budoucnost jatek se představí v Bauhausu

 

V úterý 30. května v 18 hodin zahájí primátor Tomáš Macura v bývalém Bauhausu výstavu hodnocených soutěžních návrhů mezinárodní architektonické soutěže na rekonstrukci bývalých jatek pro účely galerie PLATO Ostrava. Pozváni byli rovněž autoři soutěžních návrhů, kteří své projekty podrobněji představí a budou o nich diskutovat s veřejností, která je na zahájení srdečně zvána. Výstava bude volně přístupná vždy od 14 do 18 hodin a potrvá do 14. června.

Mezinárodní architektonickou soutěž vyhlásilo město na začátku tohoto roku. Ke zpracování návrhů bylo vyzváno celkem deset architektonických kanceláří, z nichž osm nakonec předložilo své návrhy. Vítězem se na základě doporučení poroty a po schválení radou města stalo studio Petr Hájek Architekti z Prahy. Vystaveno bude všech osm posuzovaných návrhů.„Oceněné návrhy přinesly tři různé pohledy na funkční řešení potřeb sídla galerie současného umění v úžasném historickém objektu někdejších jatek. Pro nás jako porotu bylo tedy mimořádně složité rozhodnout, která varianta nejlépe odpovídá dynamickému vývoji na umělecké scéně, aniž bychom potlačili památkovou hodnotu původního objektu. Vybraný návrh pak v diskusi jednoznačně obstál – díky tomu, že respektuje vnitřní členění jatek, velmi citlivě pracuje s novotvarem auditoria a mimořádně inteligentně si poradil se všemi drobnějšími funkcemi vyžadovanými provozem galerie. Jako zástupce budoucího uživatele jsem proto s výsledkem velmi spokojen,“ řekl ředitel galerie PLATO a předseda soutěžní komise Marek Pokorný. Zahájení výstavy se zúčastní rovněž autoři soutěžních návrhů, kteří své projekty podrobněji představí. Plánována je také debata, během níž se bude moci veřejnost seznámit s vizemi dalšího rozvoje této části centra, které architekti městu nabídli. Seznam potvrzených hostů bude průběžně aktualizován na webových stránkách PLATO Ostrava.

Výstavu soutěžních návrhů pořádá Magistrát města Ostravy ve spolupráci s PLATO Ostrava. Volně přístupná bude každý den mezi 14 a 18 hodinou. Školy se můžou s návrhy na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek seznámit i v dopoledních hodinách, vždy ale pouze po předchozí domluvě.„Výstava návrhů je samozřejmou součástí každé architektonické soutěže, nicméně pro nás má jejich prezentace a diskuse s veřejností nad jejich podobou a nad rozhodnutím poroty mimořádný význam. Obnova historických jatek, a tedy i podoba městské galerie pro současné umění, jsou totiž zásadním krokem pro dobudování zázemí kulturního života ve městě. A veřejnost má být u toho,“ doplnil Marek Pokorný.Doprovodnou akcí je výstava návrhů z ateliérové tvorby studentů katedry architektury na Stavební fakultě VŠB ‒ TU Ostrava s názvem Architektura pro město. Výběr studentských prací je zaměřen na téma „město“ z různých úhlů pohledu a ilustruje přesvědčení, že architekturu potřebuje každé město a jeho podoba zásadně ovlivňuje atmosféru, charakter vztahů a životní spokojenost lidí jako jednotlivců i společenství.