BULLETIN KRÁSNÁ OSTRAVA 4/2014 ke stažení

V novém čísle Krásné Ostravy najdete řadu příspěvků, které se věnují historii i současnosti Ostravy, některé míří i za hranice naší republiky. Například historik umění Martin Strakoš hodnotí architektonické bienále v Benátkách a seznamuje čtenáře se zahraničními expozicemi. Hodnotí také český pavilon, jehož součástí byly i jeho zpracované pasáže o historii ostravské sídlištní výstavby. Básník Petr Hruška zaslal okrašlovacímu spolku literární pohlednici z Itálie, kam odjel prezentovat nový italský překlad svých sbírek. Fenoménem zanikajících ostravských vítacích poutačů, které má většina Ostravanů od dětství spojené s příjezdem do Ostravy, se zabývá vysokoškolský pedagog Jakub Ivánek. Historička Romana Rosová přináší článek o dřevěném kostele sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové. V posledním letošním čísle, které si můžete stáhnout zde KROS-07 , najdete i zajímavé archivní materiály, díky kterým si ještě jednou připomínáme výročí 25 let od pádu komunistického režimu – historik Vojtěch Vlček publikuje své poznatky o pohnutém osudu archiváře Jana Svobody, opřené o osobní přátelství, ale také o výzkum z Archivu bezpečnostních složek. Literární historička Iva Málková zpracovává pozůstalost ostravského spisovatele Jaromíra Šavrdy a pro nové číslo bulletinu připravila výběr z jeho korespondence s manželkou Dolores z období, kdy byl komunistickým režimem vězněn kvůli opisům zakázaných autorů.
V novém čísle bulletinu najdete i mnoho dalších článků, fotografií a dobových materiálů.
Bulletin edičně připravily Monika Horsáková a Ilona Rozehnalová, o grafickou úpravu se postaral Jaroslav Němec. Bulletin v tištěné formě  je k dostání na vyžádání v Antikvariátu a klubu Fiducia a knihkupectví Academia.

Bulletin v eletronické podobě ke stažení zde KROS-07

kros_04_2014_obalka