BYL JEDEN DĚDEČEK Z OSTRAVY… OKRAŠLOVACÍ SPOLEK VYHLAŠUJE LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST!

Byl jeden dědeček…

Po těchto třech úvodních slovech nepochybně kdekdo očekává nějaký pohádkový příběh plný nadpřirozených bytostí – svým způsobem nebude tento předpoklad daleko od pravdy. Nicméně my vám, milí čtenáři, nebudeme vyprávět nic podobného, naopak ponecháme na vás, abyste nám i všem ostatním sami představili postavy a hrdiny jakoby vystřižené z fantaskních dějů a událostí, v nichž neplatí nudné zákony normálnosti a přiměřenosti – třeba právě nějakého kouzelného dědečka, který sice nikdy nikomu nevyplní tři přání, ale zato pobaví svět svou výstředností. Znáte-li někoho takového anebo dokážete-li si ho alespoň představit (což plně dostačuje!), ušijte mu slušivý kabát z limericku!

Co je limerick? Nikoli vzácná a drahá látka, jen a pouze oblíbený básnický útvar. Zrodil se kdysi už hodně dávno (někteří badatelé kladou jeho původ až do antiky) a po všelijakých formálních peripetiích a úpravách doputoval až do současnosti. Na své pouti dějinami postupně nabíral na popularitě (nazván byl údajně dle stejnojmenného irského hrabství, kde prý v krčmách místní pijani mezi jednotlivými drinky takto veršovali – ale čert tomu věř!), jeho nejslavnějším apoštolem se pak stal anglický básník Edward Lear. Tento podivínský milovník papoušků a nemocemi sužovaný starý mládenec s dětsky jiskřivou fantazií zplodil a na scénu světové literatury v souborech svých limericků uvedl početnou galerii pitvorných a bláznivě extravagantních dědečků (a také dam) z celého světa. Z dosud řečeného je tak trochu jasné, že zmiňovaný básnický útvar obvykle bývá obsahu poněkud skurilního, s prvky nonsensu, grotesky a hravé absurdity. Jde o pětiveršovou strofu, jejíž rýmové schéma je a-a-b-b-a. Pro názornost, jak takový limerick vypadá, a pro vaši inspiraci níže uvádíme několik zdařilých kousků z pera krále nonsensové poezie Edwarda Leara (v kongeniálním překladu Antonína Přidala).

My se – na rozdíl od anglického spisovatele – nerozeběhneme na lov dědečků do širého světa, ale zůstaneme tak trochu zápecnicky doma. A budeme hledat podobné okouzlující a nevšední figury na Ostravsku (toto regionální označení budiž ovšem vnímáno ve značně širokém slova smyslu). Ani na okamžik totiž nepochybujeme o tom, že inspirace pro psaní nonsensových veršů je v ostravském bláznivém prostředí více než dost – stačí se jen pozorně rozhlédnout kolem sebe (celé je to tady jeden velký limerick!) anebo se doma podívat do zrcadla. Obrazy a bizarní souvislosti přijdou samy, potenciální autoři mohou čerpat nápady ze zdejších reálií, do veršovaných portrétů a mikropříběhů najímat místní jazykový humor, využít pestré škály místopisných názvů stejně jako všech profesních či sociálních osobitostí ostravského prostředí, zkrátka širokého spektra – jazykem dneška řečeno – lifestylových specifik zdejšího rázovitého regionu. Nestyďte se a nebojte se, popusťte uzdu vlastní fantazii a mějte na paměti, že limericková kultura je jedním z nejpozoruhodnějších výkonů lidského ducha! Jsme si jisti, že to zvládnete jako… inu, jako král Lear.

Abychom pak zůstali genderově korektní, jak je dnes povětšinově v módě, je plně přípustno veršovat i o ostravských babičkách (půjdou-li vám do rytmu) anebo i o strýčcích či tetách a podobné příbuzenské zvířeně až do sedmého kolena, zkrátka vaší představivosti se de facto téměř žádné meze (ani formální, ani obsahové) nekladou (jen ta víceméně volná spojitost s Ostravskem zůstává) – vůbec nejlepší soutěže obvykle bývají ty, jež nemívají podrobná a striktně vyžadovaná pravidla. Anything  goes, alles ist möglich, (skoro) vše je povoleno…  ve světě (nejen nonsensové) poezie tomu nemůže být jinak.

Svoje limericky (na počtu nezáleží) posílejte e-mailem na adresu antikfiducia@seznam.cz, do předmětu zprávy napište zkratku „OL“ (nezapomeňte uvést své jméno či pseudonym a alespoň telefonní kontakt!). Je rovněž možné vlastní tvorbu odevzdat osobně v antikvariátu Fiducia na Mlýnské ulici v Moravské Ostravě. Soutěž potrvá do 20. května 2017. Nejzdařilejší verše otiskneme v červnovém bulletinu okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, tamtéž budou uveřejněny i výsledky. Vítěz obdrží Learovu Velkou knihu nesmyslů (vedle proslavených básní obsahuje i jeho další bizarní texty, vše pak anglický spisovatel doprovodil zdařilými vlastnoručními kresbami), druhý a třetí v pořadí získají Knihu třesků a plesků od téhož autora, všichni zúčastnění pak velké uznání a obdiv za odvahu a snahu.

Nuže, milí čtenáři, vzhůru na dobrodružnou pouť do kouzelné země plné překvapení, jež sluje limerick!

Byl jeden dědeček v Szegedu,

který jel na starém medvědu.

Když se ptali: „Kluše?“

Odpověděl suše:

„Je z rodu neklusavých medvědů.“

Byl jeden dědeček z Horní Ledví

při pádu z kobyly zlomil se vedví.

Naštěstí byl slepen

velmi pevným lepem,

ten dvojdílný dědeček z Horní Ledví.

Jeden starý člověk v Brestu

nosil světlemodrou vestu.

Když se ptali: “Padne ti?“

Řekl: „Jako praseti!“

ten starý nelida v Brestu.

Byla jedna stará dáma v Panamě,

která sebou vrtěla tak náramně,

že se díky svému zvyku

zavrtala do chodníku

k úděsu všech kolemjdoucích v Panamě.