Dopis ohledně záměru přemístit plastiky ze sadu Milady Horákové

Věc: Žádost o vyjádření Komu: starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Na vědomí: primátor města Ostravy Tomáš Macura, místostarosta MO MOaP Dalibor Mouka, radní SMO Lukáš Semerák, Tadeáš Goryczka- Kabinet architektury Vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážení kolegové,dozvěděli…

Romana Rosová | Stavba spořitelny v Moravské Ostravě | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

V roce 1926 se začala plánovat stavba nové budovy spořitelny, která měla zároveň navenek ukázat vliv a postavení ústavu. V dopise vedení spořitelny městu z roku 1926 se uvádí, že „s ohledem na vývoj řešení spořitelní otázky Velké Ostravy a…

Pavel Hruška | Bez Koperníka… | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

V úterý 4. 6. 2013 v dopoledních hodinách se uskutečnila další akce našeho okrašlovacího spolku. Tentokrát se objektem zájmu a péče stala socha Václava Uruby ČLOVĚK A KOSMOS, nacházející se nedaleko frekventované ulice Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce. Tahle téměř čtyřicetiletá…

Martin Tomášek | Ostravská flanérie | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

Nad rozevřeným jícnem země V létě 1896 – nejspíše od 18. června do poloviny července – podnikl Vilém Mrštík cestu do Ruska, z níž se zavázal zasílat pražskému německému deníku Politik reportážní reflexe: první vyšla 1. 7., další ji v…

Martin Strakoš | Zářivky, neony a umělé světlo v umění a architektuře | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

Studené světlo zářivek spojujeme s odosobněným světem moderního člověka. Zářivky modelují prostory nekonečných chodeb, schodišť, podchodů, místností a hal. Pamatuji si i na známku moderní doby, poněkud osobněji působící zářivkový lustr v babiččině kuchyni s čtvercovým rastrem mřížky umělohmotného krytu,…

Ilona Rozehnalová | Jak bude vypadat městská galerie v Ostravě? | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

Ilona Rozehnalová | Jak bude vypadat městská galerie v Ostravě? | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

To je otázka, kterou si ostravská odborná veřejnost pokládá už několik let a se zvýšenou pozorností přinejmenším od konce loňského roku. Plán města zřídit městskou galerii prostřednictvím zájmového sdružení Trojhalí Karolina se setkal s kritikou jak místních, tak mimoostravských expertů….

Blažena Przybylová | Okrašlování podle Otty | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

Blažena Przybylová | Okrašlování podle Otty | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

V dnešní značně hektické době, v níž neustále vyzvánějí mobily, pípají SMS zprávy, dopisy nahradily emaily, v běžné řeči se to hemží anglicismy, zní slovní spojení okrašlovací spolek jako z jiného světa – archaicky a snad až nepatřičně. A proto…

Pavel Hruška | Chcete vidět krásnou Ostravu? | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

Pavel Hruška | Chcete vidět krásnou Ostravu? | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

„Když já jsem členem okrašlovacího spolku…“ říká v jedné Hrabalově povídce skromně nesmělým hlasem drobný a nenápadný živnostník, majitel pohřebního ústavu v jakémsi nejmenovaném městě, místnímu básníkovi, který obdivuje jeho vitální fantazii a kreativitu hodnou skutečného tvůrce. Když já jsem…

Pavel Hruška | První okrašlovací akce | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

Dne 21. května 2013 proběhla první akce okrašlovacího spolku „Za krásnou Ostravu“. Tak trochu symbolicky jsme vybrali místo nacházející se na ulici Mlýnská v centru města, nedaleko klubu Fiducia, který je jakýmsi domovským přístavem našeho spolku: památník připomínající zdejší dlouhodobou…

Krásná Ostrava 4/2014

BULLETIN KRÁSNÁ OSTRAVA 4/2014 ke stažení

V novém čísle Krásné Ostravy najdete řadu příspěvků, které se věnují historii i současnosti Ostravy, některé míří i za hranice naší republiky. Například historik umění Martin Strakoš hodnotí architektonické bienále v Benátkách a seznamuje čtenáře se zahraničními expozicemi. Hodnotí také…