Josef Ledvina: Plus mínus Muzeum

Ostrava – V druhém říjnovém týdnu proběhla médii zpráva, že se Ostrava dočká své vůbec první státní příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury. Tou se má stát nově založené „Museum+“. Zástupci ministerstva, města Ostravy, Moravskoslezského kraje a spolku Dolní Vítkovice se ke spolupráci při…

Jan Lenart: Hornické Krušné hory v UNESCO, Ostrava přešlapuje. Zdroj: Ovatrip, 7.7.2019

„Hornický region Erzgebirge/Krušné hory se stal památkou UNESCO. Hurá!“ Tak 6. července po téměř týdenním jednání Výboru světového dědictví jásají na své facebookové stránce zástupci kandidátského projektu. A pak roztahují českou vlajku a spolu s krojovanými horníky začínají dlouhé oslavy. Není také divu. Vždyť čeští…

Miloš Matěj, Michaela Ryšková – Metodika hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče

Metodika, kterou vytvořili ostravští památkáři Miloš Matěj a Michaela Ryšková, se kromě jiného věnuje i ostravským industriálním památkám. Najdete ji ke stažení zde: https://www.palacove-zahrady.cz/en/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/49734-metodika-hodnoceni-a-ochrany-prumysloveho-dedictvi-z-pohledu-pamatkove-pece Průmyslové dědictví představuje početný, ale zároveň velmi specifický fond kulturního dědictví. Je především ohromným souborem hmotných dokladů,…

Válka o komín: Ostravský „Strakáč“ má jít k zemi. Aktivisté ho chtějí zachovat jako památku, podle státu i společnosti Vítkovice nemá žádnou hodnotu. Zdroj: Hospodářské noviny, 4. 4. 2019, autor Simona Janíková

Na panoramatu Ostravy nelze tento komín přehlédnout. Tyčí se vysoko nad zbývajícími chátrajícími budovami v průmyslovém areálu Dolní oblast Vítkovice, nedaleko od oblíbených atrakcí u bývalé vysoké pece. Díky kostkovanému leteckému značení mu místní přezdívají Strakáč. Už v roce 2002 stát rozhodl, že území, kde komín stojí,…

Moravskoslezský kraj nebude moci zaplatit vybudování vědecké knihovny v Dolní oblasti Vítkovice z evropské dotace. Proti navrženému objektu mezi vysokými pecemi jsou i památkáři. Zdroj: Petra Sasínová, Český rozhlas Ostrava, 22. 5. 2016

Preferovaná varianta Moravskoslezského kraje postavit vědeckou knihovnu v ostravské Dolní oblasti už není příliš reálná. Vedení hejtmanství potvrdilo, že padla možnost zaplatit ji z evropské dotace. Také památkáři se shodli, že navržený objekt by příliš narušil panorama průmyslové památky. Kraj…

Petra Bartíková: Více byznysu na úkor památek. Budoucnost Dolní oblasti Vítkovic? Zdroj: IDnes, 6.8.2015

Možná přeměna koksovacích baterií v Dolních Vítkovicích vzbudila živou diskusi. Pokud je vlastník odstraní, zanikne jedna ze základních hodnot areálu, říkají památkáři. Muzeum nebo univerzitní kampus s menzou a laboratořemi. I to by jednou mohlo vzniknout v Dolních Vítkovicích na místě…

Má Dolní oblast ještě šanci stát se památkou UNESCO?

Ve včerejším vydání Mladé fronty Dnes vyšel článek, který se věnuje případnému zapsání Dolní oblasti Vítkovic na  seznam UNESCO. Současní majitelé Dolní oblasti, firma Vítkovice a.s., se tomu zatím brání s odůvodněním, že by to znamelalo značné finanční náklady a…

Stanislav Vopasek - zachránce průmyslových památek. Zdroj: MS Deník, 3.8.2013

Stanislav Vopasek – zachránce průmyslových památek. Zdroj: MS Deník, 3.8.2013

Jméno Stanislava Vopaska je spjato se záchranou významných industriálních památek Ostravska. Jeho význam široce přesahuje hranici České republiky. Stál u zrodu Hornického muzea v Petřkovicích, spoluzakládal Nadaci Landek, jejímž účelem je získávat peníze na záchranu průmyslových památek a na udržování…

Archiv Nové huti slaví 60 let od založení

Archiv Nové huti slaví 60 let od založení

Archiv Nové huti byl založen před šedesáti lety tehdejším ředitelem Aloisem Polanským. Dnes obsahuje velký počet významných položek včetně v trezoru uložené zakládající listiny huti. Archiv umožňuje badatelům výzkum velkého množství nejrůznějších pramenů. Veřejnost může zároveň využít internetové stránky vytvořené…

Boleslav Navrátil: Stanislav Vopasek, zachránce průmyslových památek. MS Deník, 3. 8. 2013

Boleslav Navrátil: Stanislav Vopasek, zachránce průmyslových památek. MS Deník, 3. 8. 2013

Jméno Stanislava Vopaska je spjato se záchranou významných industriálních památek Ostravska. Jeho význam široce přesahuje hranici České republiky. Stál u zrodu Hornického muzea v Petřkovicích, spoluzakládal Nadaci Landek, jejímž účelem je získávat peníze na záchranu průmyslových památek a na udržování…