Petra Bartíková: Více byznysu na úkor památek. Budoucnost Dolní oblasti Vítkovic? Zdroj: IDnes, 6.8.2015

Možná přeměna koksovacích baterií v Dolních Vítkovicích vzbudila živou diskusi. Pokud je vlastník odstraní, zanikne jedna ze základních hodnot areálu, říkají památkáři. Muzeum nebo univerzitní kampus s menzou a laboratořemi. I to by jednou mohlo vzniknout v Dolních Vítkovicích na místě…

Má Dolní oblast ještě šanci stát se památkou UNESCO?

Ve včerejším vydání Mladé fronty Dnes vyšel článek, který se věnuje případnému zapsání Dolní oblasti Vítkovic na  seznam UNESCO. Současní majitelé Dolní oblasti, firma Vítkovice a.s., se tomu zatím brání s odůvodněním, že by to znamelalo značné finanční náklady a…

Stanislav Vopasek - zachránce průmyslových památek. Zdroj: MS Deník, 3.8.2013

Stanislav Vopasek – zachránce průmyslových památek. Zdroj: MS Deník, 3.8.2013

Jméno Stanislava Vopaska je spjato se záchranou významných industriálních památek Ostravska. Jeho význam široce přesahuje hranici České republiky. Stál u zrodu Hornického muzea v Petřkovicích, spoluzakládal Nadaci Landek, jejímž účelem je získávat peníze na záchranu průmyslových památek a na udržování…

Archiv Nové huti slaví 60 let od založení

Archiv Nové huti slaví 60 let od založení

Archiv Nové huti byl založen před šedesáti lety tehdejším ředitelem Aloisem Polanským. Dnes obsahuje velký počet významných položek včetně v trezoru uložené zakládající listiny huti. Archiv umožňuje badatelům výzkum velkého množství nejrůznějších pramenů. Veřejnost může zároveň využít internetové stránky vytvořené…

Boleslav Navrátil: Stanislav Vopasek, zachránce průmyslových památek. MS Deník, 3. 8. 2013

Boleslav Navrátil: Stanislav Vopasek, zachránce průmyslových památek. MS Deník, 3. 8. 2013

Jméno Stanislava Vopaska je spjato se záchranou významných industriálních památek Ostravska. Jeho význam široce přesahuje hranici České republiky. Stál u zrodu Hornického muzea v Petřkovicích, spoluzakládal Nadaci Landek, jejímž účelem je získávat peníze na záchranu průmyslových památek a na udržování…

David Voda, Jakub Potůček: Kacířské teze o Nových Vítkovicích. Listy, číslo 2, 2012

Autoři se v roce 2004 šťastným zásahem osudu dostali do areálu Vítkovických železáren, opuštěného průmyslového konglomerátu, který zřejmě každý zná. Ačkoliv to bylo zakázáno, při průjezdu opuštěnými „ulicemi“ tohoto ocelového města zaparkovali vůz a vnikli do několika z mnoha hal….

Martin Strakoš: Nová architektura, historické prostředí a Ostrava. Zprávy památkové péče, číslo 3, 2011

Nová architektura a historické prostředí v Ostravě představují poměrně nový problém, který souvisí s transformací industriálního města do podoby polyfunkčního sídla. Památková péče v uplynulých desetiletích pracovala na poznání zdejších hodnot a na jejich ochraně. Některé důležité úkoly nové architektury…

Jiří Michálek, Jan Světlík: Vítkovice – pohled z druhé strany. Zprávy památkové péče, číslo 1, 2012

Text je reakcí na příspěvek Martina Strakoše, který byl publikován  v tematickém bloku Současná architektura a historické město ve Zprávách památkové péče 2011, č. 3, na s. 165–173.  Ke stažení zde: zpp1201-39-43-Michalek-Vitkovice

Ilona Rozehnalová: VIZIONÁŘI OSTRAVSKÉHO INDUSTRIÁLU. Mladá fronta Dnes, 11. 6. 2012

Ostravské industriální dědictví je poslední dobou médii zmiňováno především ve spojitosti s konverzí národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice. Je mi velmi líto, že v tomto kontextu nejsou médii připomínány osobnosti, jež se nesmazatelně zapsaly do dějin ochrany ostravského průmyslového…

Článek o Dolní oblasti Vítkovic v Art Antiques hovoří kriticky o výstavbě na Nové Karolině

Článek Karoliny Jirkalové v posledním Art Antiques ( březen 2013) se věnuje problematice Dolní oblasti Vítkovice. Zabývá se nejen urbanistickým řešením a navázáním DOV na centrum města, architekturou a širšími souvislosti projektu, přináší ale také otázky, které se týkají například udržitelnosti…