Zaostřeno na centrum - happening na Masarykově náměstí

Zaostřeno na centrum – happening na Masarykově náměstí

Antikvariát a klub Fiducia spolu s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu vás zvou na happening Zaostřeno na centrum – happening na Masarykově náměstí, který se bude konat v úterý  31.5. od 17:00. Není vám lhostejný stav historického centra Ostravy? Přijďte…

Dílna o centru přinesla více než 50 návrhů na zlepšení veřejných prostranství, výstupem je i speciální mapa

Dílna o centru přinesla více než 50 návrhů na zlepšení veřejných prostranství, výstupem je i speciální mapa

V sobotu 16. dubna 2016 se konala odborná plánovací dílna, kterou pořádal Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou. Dílna měla za cíl zmapovat problematická veřejná prostranství v centru Ostravy. Dílny se zúčastnila řada odborníků,…

Na dílně o veřejných prostorách v centru bylo označeno téměř 50 problematických míst, postupně je budeme zveřejňovat na této stránce

V sobotu se konala první plánovací dílna o veřejných prostranstvích v centru Ostravy pořádaná Antikvariátem a klubem Fiduci a vedená facilitátorem Martinem Nawrathem z Nadace Partnerství. Vybrali jsme téměř 50 míst, která by si zasloužila úpravu, postupně vás s nimi…

Dílna o veřejných prostorách v centru a akce Zaostřeno na centrum

Dílna o veřejných prostorách v centru a akce Zaostřeno na centrum

Antikvariát a klub Fiducia chystá na sobotu 16. dubna odbornou plánovací dílnu s názvem Nové příležitosti pro veřejná prostranství centra Ostravy. Kapacita dílny je již plně obsazena, ale výstupy z ní spolu se sběrem dalších podnětů ze strany veřejnosti budou…

Výsledky dotazníkového šetření – Ostravané by si kromě jiného přáli zlepšit veřejná prostranství, oživit centrum či zachránit Ostravici

Ostravané, kteří se v únoru zúčastnili dotazníkového šetření, jsou z 64 % spokojeni se životem ve městě. Dotazník vyplnilo přes 6800 lidí, kteří v Ostravě žijí, studují a pracují. Nejvíce, téměř ze 70 %, jsou respondenti spokojeni se školstvím, zdravotními a sociálními službami…

Záznam debaty o centru ze dne 19. 3. 2015 – Centrum Ostravy se podle odborníků nalézá v bodě zlomu

Historické centrum Ostravy má obrovský potenciál, ale každý další nepromyšlený krok může způsobit jeho kolosální propad, stejně jako prohloubení jeho prázdnoty. I na tom se shodli hosté veřejné diskuse, kterou pořádal Antikvariát a klub Fiducia v polovině března 2015. Podle…

Historik umění Martin Strakoš bude přednášet o chorobách a léčbě center měst nejen na příkladu Ostravy

Historik umění Martin Strakoš bude přednášet o chorobách a léčbě center měst nejen na příkladu Ostravy

Srdce města, jeho choroby a léčba. Nad otázkami týkajícími se center měst nejen na příkladu Ostravy – tak se jmenuje přednáška historika umění Martina Strakoše, kterou přednese ve středu 29. dubna od 18:00 v ostravském Antikvariátu a klubu Fiducia. Vylidňování…

Ostrava je v centru, zastavení třetí: Katedrála Božského spasitele

Ostrava je v centru, zastavení třetí: Katedrála Božského spasitele

Místo Božského spasitele máme parkoviště. Celý duchovní prostor je zaplácnutý auty. Parkoviště před kostelem je barbarstvím, které bylo běžné hlavně za komunismu, kdy se vládnoucí strana z logiky věci nestarala o věřící. Na druhou stranu lidé alespoň z auta vystoupí,…

Ostrava je v centru, zastavení druhé : Stodolní ulice

Ostrava je v centru, zastavení druhé : Stodolní ulice

Druhá zastávka happeningu za oživení centra byla na Stodolní ulici, kde jsme navrhovali vytvořit na části Stodolní od Nádražní ulice po Poděbradovu pěší zónu. Vzhledem k aktuální diskusi o rekonstrukci Nádražní ulice bychom rádi přidali úvahu některých účastníků happeningu, kteří…

Tip na oživení centra od Markéty Vlkové- "domácí úkol" pro iniciativu Ostrava je v centru

Tip na oživení centra od Markéty Vlkové- „domácí úkol“ pro iniciativu Ostrava je v centru

Pár bodů k centru města z laického pohledu. 1 Vědecká knihovna v nejbližší možné blízkosti Masarykova náměstí. 2 Veřejné sportoviště. (multifunkční hrací prostor, příkladem mne napadá místo parkoviště mezi Masaryk. nám. a Divadlem loutek) 3 Již jen kvalitní novostavby/rekonstrukce. (přizvěte…