Cenu Vladimíra Boudníka získal ostravský děkan Zbyněk Janáček

Cenu Vladimíra Boudníka za přínos grafice pro rok 2013 získal děkan Fakulty umění Ostravské univerzity Zbyněk Janáček. V rámci 20. ročníku celostátní soutěže Grafika roku se děkan ostravské umělecké fakulty stal laureátem ceny Vladimíra Boudníka pro rok 2013. Jde o prestižní ocenění, které se letos uděluje po devatenácté a je určeno žijícímu českému výtvarníkovi působícímu v oblasti umělecké grafiky. Cenu propůjčuje od roku 1995 sdružení Inter-Kontakt-Grafik Praha, a to za významný tvůrčí grafický přínos.

Cena Vl. Boudníka vznikla na rozhraní dvou epoch a stejně jako soutěž Grafika roku, s níž je organizačně svázána, stala se posilující platformou pro výtvarný žánr s bohatou historií a uměleckou svébytností. Podle statutu je Cena Vl. Boudníka udělována za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Kromě významných a vývojem umění ověřených umělců, z nichž mnozí se s Boudníkem ještě znali a společně vystavovali, figurují mezi dosavadními osmnácti laureáty i jedinečné a perspektivně přesvědčivé tvůrčí výkony mladší generace. Obecně však platí, že pro všechny se grafické médium stalo zásadním, jedině možným, či k další tvorbě rovnocenným výtvarným tvůrčím prostředkem, ať již v časově omezeném úseku, nebo v linii celoživotního díla: Vždy jako podstatný a svrchovaný tvůrčí nástroj, disponující autentickým, nezastupitelným výtvarným jazykem s vlastní historií, vývojem a „myšlením“, schopným podílet se na aktuálních tématech umění. Takový přístup předpokládá silný tvůrčí potenciál, jasnou vizi, odvahu riskovat dosažené – devízy, jimiž „ průzkumník“ Dalibor Chatrný, ve všech ohledech disponoval a které pojmenoval jako neortodoxnost, konsekventní uvažování a ochotu kdykoliv překročit hranice zažitého.

Cena Vl. Boudníka, vděčí za svou existenci hlavnímu městu Praze, které ji před osmnácti lety vzalo pod svou záštitu a po celou dobu poskytovalo společenskou prestiž a finanční podporu. Stejně důležitá je podpora MK ČR, které soutěže Grafika roku a Cena Vl. Boudníka zařadilo do programu významných a mimořádných kulturních projektů.

 

Zdroj: www.galeriehb.cz

image