Článek sociálního geografa Petra Rumpela o smršťování Ostravy, zdroj: Sociologická revue 2012

Cílem článku Petra Rumpela z roku 2012 bylo v teoretické rovině zejména vysvětlit koncept smršťování měst, příčiny a kontext smršťování měst, prezentovat teoretický rámec pro analýzu smršťování a nastínit možnou operacionalizaci konceptu. Cílem v empirické rovině je popsat a analyzovat trajektorii procesu populačních změn na území města Ostravy v období 1990–2009, a zachytit nejvýznamnější možné faktory těchto populačních změn, jakož i dopady populačních změn. V závěru článku je diskutovaná otázka, zda je možno Ostravu považovat za smršťující se město v kontextu konceptu urban shrinkage.
Článek ke stažení zde:

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/8422e02854eb8a803dc42b920b774dc2305595f1_12-5-05Rumpel18.indd.pdf

8422e02854eb8a803dc42b920b774dc2305595f1_12-5-05Rumpel18.indd