Členové okrašlovacího spolku Rostislav Švácha a Martin Strakoš budou přednášet o ochraně památek poválečné architektury

Srdečně vás zveme na přednášku členů našeho okrašlovacího spolku, historiků architektury Rostislava Šváchy a Martina Strakoše, která se bude věnovat ochraně památek poválečné architektury a uskuteční se v Antikvariátu a klubu Fiducia 5. května od 18:00.

Rostislav Švácha: Ochrana památek poválečné architektury v globálních souvislostech
Demolice obchodního domu Ještěd v Liberci od mezinárodně uznávaného ateliéru Sial nebo textilní továrny od význačného architekta Zdeňka
Plesníka v Prostějově představují jen špičku ledovce barbarství, které téměř systematicky likviduje památky na pozdní modernismus nejen ve
východní Evropě. Příspěvek srovná, jak se česká památková péče v šedesátých letech vyrovnala s dědictvím moderní architektury meziválečné
doby a jak se vyrovnává dnešní společnost s architektonickým dědictvím nedávné minulosti včetně šedesátých let. Zároveň si zkusíme odpovědět na
otázku, jaké jsou důvody tohoto “nového barbarství“ a jak mu lze vzdorovat.

Martin Strakoš: Mýtus o Sysifovi a památková péče o architektonické dědictví 2. poloviny 20. století
Na pozadí moderních úvah o lidském údělu autor přednese rekapitulaci zatímních výsledků snah památkově chránit příklady architektury zmíněného období na území severní Moravy a českého Slezska s přesahem do Polska a na Slovensko.

Vstup volný.

svacha