Co dál s centrem Ostravy? Debata nejen o tom, jak oživit historické centrum Ostravy

Antikvariát a klub Fiducia  pořádá 19. března od 19:00 v Divadle loutek debatu s názvem Co dál s centrem Ostravy? Debata nejen o tom, jak oživit historické centrum Ostravy. Vyprazdňující se historické centrum označili Ostravané v předvolebních průzkumech za jeden ze tří největších problémů Ostravy hned vedle špatného
vzduchu a nezaměstnanosti. Oživení centra si do své volební kampaně daly jako podstatné téma téměř všechny politické strany. Jakým způsobem
navrátit do centra život? Jak čelit negativním trendům, jakými jsou například úbytek obyvatel města vykazující již trend smršťování města, chátrající prázdné budovy a výkladce, zanedbané veřejné prostory, periferie uvnitř města, bariéry pro chodce a cyklisty či výstavba architektonicky problematických staveb a urbanisticky nekoncepčních celků?
Na tyto a další otázky se  pokusí 19.3. 2015 od 19:00 v DIVADEL LOUTEK odpovědět tito hosté:

Jan Jehlík- vedoucí Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze, iniciátor „inventur urbanismu“ mapujících nejaktuálnější tendence v plánování měst

Radovan Lipus- režisér a autor dokumentů Šumná města a knihy Scénologie Ostravy

Tomáš Macura- primátor města Ostravy

Jiří Plos – odborník na teorii a dějiny architektury a urbanismu včetně strategického plánování obcí, měst a regionů

Petr Rumpel – sociální geograf a odborník na problematiku smršťování měst

Martin Strakoš – historik umění a památkář, autor řady knih o architektuře a urbanismu

Cyril Vltavský – hlavní architekt Útvaru hlavního architekta Statutárního města Ostravy

Debatu moderuje Martin Tomášek z Ostravské univerzity.

REZERVACE MÍST JE MOŽNÁ v Divadle loutek na tel.: 596100504 – Jarmila Kuchařová

KONÁ SE POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MĚSTA OSTRAVY TOMÁŠE MACURY JAKO PRVNÍ Z CYKLU PŘEDNÁŠEK A ODBORNÝCH DEBAT S NÁZVEM „CO DÁL, OSTRAVO?“, KTERÝ SE BUDE ZABÝVAT NEJEN PROBLEMATIKOU BUDOUCÍHO ROZVOJE NAŠEHO MĚSTA.
V dubnu se v rámci cyklu můžete těšit na přednášku Lucie Stejskalové, autorky knihy Myslet město, a přednášku historika umění Martina Strakoše s názvem Srdce města, jeho choroby a léčba. Nad otázkami týkajícími se center měst nejen na příkladu Ostravy. V květnu Fiducia chystá další odbornou diskusi na téma Architektonické soutěže a ostravská vědecká knihovna, do Ostravy také přijede známý český architekt Jan Šépka, který ve Fiducii představí novou knihu Jak se dělá město.

diskuse co dál s centrem