Čtení mladých literátek ve StudentOFF

Trojice studentek Eva Patlochová, Petra Kupcová a Lenka Cahlová představí svou tvorbu v úterý 25. února v 18.00 v klubu StudentOFF,  který najdete ve dvoře Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
První z Pohyblivých svátků, jejichž cílem bylo a je povzbuzovat mladé umělce a badatele nejen z řad studentů Ostravské univerzity, se uskutečnil na podzim 2011. Od té doby proběhlo již pětadvacet neformálních setkání, ať už v klubu StudentOFF nacházejícím se na nádvoří Filozofické fakulty
Ostravské univerzity nebo ve Fiducii, během nichž zatím četla přibližně stovka začínajících autorek a autorů před odhadem tisícovkou diváků. Zvláštním prvkem odlišujícím Pohyblivé svátky od podobných akcí je možnost publika na přednesené texty reagovat. Díky tomu se vystupujícím dostává zpětné vazby, všichni se seznamujeme s různorodým vnímáním
stejných textů, aktivní účastníci diskuse si nadto tříbí a ověřují své analytické i formulační schopnosti.

Plakátek zobrazující noční oblohu literatury zve i vás k možnému setkání s právě se vynořující hvězdou či prolétávající vlasaticí. Přijďte a nechte se společně s námi zasáhnout meteority slov…

Pohyblivý svátek , 25. 2.