Další Pohyblivý svátek, tentokrát ve Voliéře

Pohyblivé svátky představují volný cyklus studentské tvorby mající za cíl poskytnout začínajícím umělcům a vědcům různých oborů příležitost oslovit vnímavé a tvořivé vrstevníky a z následné diskuse si odnést inspiraci a povzbuzení. Večerem, který se tentokrát koná 10. listopadu od 18:00 v univerzitním klubu Voliéra na Reální ulici, provázejí Martin Tomášek a Jakub Ivánek z Katedry české literatury a literární vědy FF OU. Číst své texty budou Tereza Bůžková, Zdeňka Klimková a Michal Jerák.

Pohyblivý svátek 10. 11.