Debata: Jak(é) dělat sochy v Ostravě? – archiv bulletinu 4/2018

Existují  v  Česku případy dobré praxe, jak zadávat nové sochy ve veřejném prostoru?  Je zadávání soch bez soutěží něčím novým, anebo jde o  dlouhodobý trend?  Jak naložit se sochami, které se „nepovedly“?  V  posledních dvou letech vzniklo ve veřejném prostoru Ostravy několik kontroverzně přijímaných soch. Kromě jejich podoby je často kritizováno jejich umístění a  způsob zadávání, nejčastěji bez veřejné soutěže. Diskutována je také praxe, kdy sochaři svá díla věnují městu, které je osazuje do veřejného prostoru, aniž by ve spolupráci s  odborníky posoudilo jejich kvalitu či umístění. S tímto problémem se nepotýká pouze Ostrava, ale i jiná města.  … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/02/KROS23_web.pdf