Den dětí na Masarykově náměstí se ponese v duchu doby Karla IV.

Projeďte kouzelným kočárem branou starých časů a přivítejte s královskými bubeníky vítěze šermířských soubojů. Vydejte se do minulosti, abyste blíže poznali panovníka, který se nesmazatelně zapsal do dějin českého státu založením univerzity v Praze, iniciováním zrodu Města pražského, stavbou Karlova mostu, stavbou Karlštejna a rozšířením území. Užijte si v centru Ostravy oslavy Dne dětí společně s císařem Svaté říše římské a vedle mnoha jiných titulů rovněž českým králem Karlem IV. a oslavte 700. výročí jeho narození. Ve středu 1. června od 10 do 19 hodin na Masarykově náměstí.

K tomu, aby se děti s počiny věhlasného panovníka co nejlépe seznámily, bude sloužit šest stanovišť tematicky zaměřených na nejvýznamnější události doby Karla IV. Každé ze stanovišť rozmístěných na Masarykově náměstí bude opatřeno panelem s popisem a obrazovým materiálem vztahujícím se ke konkrétní významné skutečnosti nebo počinu tohoto vladaře. Dřevěné hlavolamy a kvízové hry a soutěže připomenou založení Karlovy univerzity a výstavbu Města pražského zase hry přibližující práci řemeslníků. Na stanovišti Karlův most si děti vyzkoušejí například stavbu mostu z velkých dřevěných kostek, překlenutí řeky přechodem ze dřeva, zkusí vybarvit omalovánky s motivem Karlova mostu nebo vytvořit architektonický návrh mostu. Další stanoviště budou věnována životu na Karlštejně, cvičení rytířských dovedností a přípravě královských dcer pro život po boku krále a císaře. Na travnaté ploše náměstí se rozprostře rytířské ležení, v němž skupina Guardians předvede ukázky rytířských dovedností a souboje, a mnozí rytíři i odvážné šlechtičny budou smět prověřit svou mušku ve střelnici či si zajezdit na konících a poníkovi. Svět v dobách Karla IV. se zhmotní i v použitých dekoracích, mezi nimiž nebudou chybět ani stojany s tabulemi k dobovým hrám a mapa rozlehlé Karlovy říše, chybět nebude ani hudba v podání dobového bubenického vystoupení s průběžným zapojováním veřejnosti nebo muzikálu inspirovaného životem Karla IV.