DENISA TELAŘÍKOVÁ, MARKÉTA RADOVÁ: Potřebuje Ostrava městskou galerii? / MF Dnes 8. 12. 2008

Potřebuje Ostrava městskou galerii? Co si pod pojmem městská galerie máme představit? Jak by měla fungovat? Má město v plánu vybudovat ji například na území Nové Karoliny? To jsou jen některé z otázek, na které hledali odpovědi návštěvníci besedy v antikvariátu a klubu Fiducia v Moravské Ostravě.


Roky utíkají a Ostrava svou městskou galerii stále nemá. Na nutnost jejího zřízení apelují ostravští výtvarníci a galeristé už od druhé poloviny devadesátých let.

Ženatý: Má to být instituce, nebo budova?

Ve veřejné debatě v klubu Fiducia se o budoucnosti městské galerie v Ostravě rozhovořil například také ředitel ostravského Domu umění Jiří Jůza i náměstek ostravského primátora Lukáš Ženatý.
Ten hned v úvodu besedy základní otázku, jestli Ostrava potřebuje městskou galerii, pootočil na debatu o tom, co to vlastně městská galerie je. „Instituce, peníze, budova? Nebo je to především jen výstavní prostor?“ ptal se Ženatý.
„Ostrava rozhodně potřebuje městskou galerii,“ tvrdí ředitel Domu umění v Ostravě Jiří Jůza s tím, že městští zastupitelé si mohou vybrat, jakou bude mít galerie formu. „Já osobně se přimlouvám za městskou galerii, která svou nabídkou bude blízká západoevropským institucím typu kunsthalle.“
Za vhodný prostor pro městskou galerii neboli kunsthalle byla v loňském roce označována bývalá elektrocentrála, menší z památkově chráněných hal na území bývalé koksovny Karolina, která patří městu. Dalšími potenciálními prostory pro galerii jsou městská jatka či některý z pavilonů výstaviště Černá louka.

Jednání jsou zatím ale neúspěšná. Stavba nového objektu by podle náměstka ostravského primátora Lukáše Ženatého stála 400 až 600 milionů. „Mělo by se tedy jednat o instituci, která bude financována z veřejných zdrojů,“ řekl Ženatý.
„Městská galerie musí být umístěna v multifunkčním a variabilním prostoru,“ popisoval Jiří Jůza s tím, že by se mělo jednat o sofistikovaný prostor s bezpečnými a klimatickými podmínkami. „Jinak by nebyla šance uzavřít pojistnou smlouvu,“ upřesnil ředitel Domu umění.
„Bojím se, že už se městské galerie v Ostravě nedožiju,“ řekl před nedávnem výtvarník a pedagog Jiří Surůvka s tím, že nezájem ze strany radnice podle něj plyne i z neinformovanosti jejích představitelů.

Bude další debata dříve než za osm let?

„Nikdo tam neví, jak má kunsthalle fungovat. Výtvarné umění není izolované,“ řekl Surůvka velmi znepokojeně a zdůraznil jako jeden z rysů městských galerií prostor pro konfrontaci – mezi uměním regionálním – celostátním – mezinárodním -i mezi žánry.
Výtvarníci a galeristé se shodují na tom, že Dům umění není pro Ostravu rozhodně dostačující. Otázkou zůstává, kudy se cesty pro vznik městské galerie budou dále ubírat. Náměstek primátora Lukáš Ženatý na besedě doporučil, aby vznikl nový konkrétní materiál, a podotkl, že doufá, že se společně nad debatou o vzniku městské galerie nesejdou za dalších osm let.
Upozorňoval pravděpodobně na skutečnost, že již v roce 2001 byl tehdejší náměstek primátora Zbyněk Pražák pověřen koordinací projektu městské galerie. V červnu téhož roku se však práce na projektu pozastavila, snad z důvodu nedostatku financí.
Základním problémem tedy stále zůstává, jakým způsobem výstavbu a provoz městské galerie financovat.