Do Ostravy přijede přednášet autorka inspirativní knihy Myslet město Lucie Stejskalová

PřednáškaLucie Stejskalové, která se koná  v pátek 17.4. v 18:00 v Antikvariátu a klubu Fiducia, představí důležité aspekty současného městského plánování a zaměří se na témata podstatná pro evropská města. Autorka bude hovořit o způsobech řízení a organizace měst, které širší veřejnosti přiblíží prostřednictvím konkrétních příkladů, způsobů práce s městem, včetně ukázek úspěšných výsledků nových přístupů z jiných měst v kontextu současného urbanistického vývoje v České republice. Témata budou představena na případových studiích z různých světových měst. Autorka rovněž představí stejnojmennou knihu, jež je součástí dlouhodobého projektu, jehož cílem je podpořit mezioborovou diskuzi o strategiích plánování měst a vytvořit platformu, která propojí různé odborníky se společným zájmem o téma strategií a bude se věnovat šíření dobrých příkladů ze zahraniční praxe a jejich využití v českém prostředí.

 

V rámci cyklu Co dál, Ostravo?, který se koná pod záštitou primátora města Ostravy Tomáše Macury.