Doprovodný program Festivalu pro náměstí – komentovaná procházka, plánovací dílny, výroba laviček, speciální ateliér a další akce

V rámci Česko-německého kulturního jara 2017 a festivalu Archikultura vyrostla v místě bývalého Německého domu intervence architektů Adama Wlazela a Kateřiny Vídenové (MAK!).  Po celý duben se můžete do Festivalu pro náměstí aktivně zapojit a intervenci zabydlet svými nápady a vstupy, kulturními výstupy, lamentacemi, čtením, zpěvem, prostě čímkoli, k čemu vás bude intervence inspirovat. V polovině dubna chystáme speciální doprovodný program. Uspořádáme odbornou plánovací dílnu, na které se budou hledat příčiny současného špatného stavu a také východiska a návrhy řešení. Organizátoři a jejich hosté budou s lidmi na náměstí vytvářet lavičky a pocitové mapy, diskutovat o tom, jak by mělo náměstí vypadat a fungovat, bude připomenuta také historie této lokality. Připravujeme také speciální dětský ateliér, inspirovaný minulostí módního domu Ostravica- Textilia. Po celý duben je ve vitrínách 1-7 Gallery k zhlédnutí výstava z dějin Německého domu a náměstí Edvarda Beneše.

Festival pro náměstí pořádá Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s Goethe-Institutem, architekty MAK!, Centrem PANT, okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, divadlem Komorní scéna Aréna a nakladatelstvím Protimluv. Za poskytnutí výstavních vitrín a prostor patří poděkování Lukáši Klebercovi a městské galerii PLATO.

Program festivalu: 

19. 4 v 18.00 KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA NÁMĚSTÍM S HISTORIKEM ARCHITEKTURY MARTINEM STRAKOŠEM  Sraz v 18.00 na náměstí Dr. E. Beneše u hodin.

20. 4. v 18.00 LITERÁRNÍ VEČER S REVUE PROTIMLUV

Autorské čtení Václava Maxmiliána, Jana Nemčeka a Igora Indrucha v Domě umění – poté se přesuneme na náměstí Dr. E. Beneše. Oba básníci budou číst ze svých prvotin, které vyšly v loňském roce, Igor Indruch bude číst z románu Buď rád. Večerem provází literární historik a kritik Oskar Mainx.

Jan Nemček (nar. 1986, Ostrava-Vítkovice), básník, organizátor. Publikoval např. v literárních časopisech Host, Tvar, Weles, H_aluze, Protimluv (č. 3–4/2011). Jeho básně zazněly v rozhlasovém pořadu Liberatura. Žije a pracuje v Ostravě, kde také na Dole Michal příležitostně pořádá autorská čtení Literární sprcha. Básnicky debutoval sbírkou Proluka (Perplex, 2016).

Václav Maxmilián (nar. 1987, Kroměříž), píše básně a povídky. Poezii a prózu publikoval v Hostu, Tvaru, Welesu, Protimluvu (č. 1/2, 2013, č. 1/2, 2015), Pandoře, na literarni.cz a v řadě sborníků. V Kroměříži pořádá autorská čtení Lovec střelil ptáka. Svoji první básnickou sbírku Meziměstí vydal v nakladatelství Host (2016). Nový připravovaný soubor básní nese název Kosatce. Autor žije a studuje v Brně.

Igor Indruch (nar. 1967, Valašské Meziříčí) napsal generační román Děti mrtvol, který nakonec vyšel v roce 1994 v nakladatelství Votobia. Román Mozkodlab, kde se Indruch snaží pracovat s cizím textem, vyšel v roce 1999. Od roku 1991 do současnosti také přeložil několik knih, např. trilogii Růžové ukřižování od Henryho Millera. V Protimluvu 3–4, 2016 publikoval ukázku z románu Buď rád.


22. 4. 10.00 WORKSHOP – VÝROBA LAVIČEK
Výroba mobiliáře do veřejného prostoru pod vedením architektů Adama Wlazela a Kateřiny Vídenové. Přijďte si sami nebo s dětmi vlastnoručně stlouct lavičku! Koná se na náměstí Dr. E. Beneše.

22. 4. v 10.00 DĚTSKÝ ATELIÉR NA MOTIVY DĚJIN MÓDNÍHO DOMU OSTRAVICA-TEXTILIA Dětský ateliér povedou výtvarníci Marcela Lysáčková a Max Lysáček. Koná se na náměstí Dr. E. Beneše.

23. 4. 14.00–18.00 ODBORNÁ PLÁNOVACÍ DÍLNA O BUDOUCNOSTI NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE Dílnu povedou Ilona Vybíralová, Marek Sivák, Adam Wlazel a Kateřina Vídenová. Pořádáme ve spolupráci s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou. Koná se v Centru PANT. Vstup z organizačních důvodů pouze na pozvánky, děkujeme za pochopení.

27. 4. ve 14.00 VEŘEJNÁ PLÁNOVACÍ DÍLNA O BUDOUCNOSTI NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE Dílnu pro širokou veřejnost povedou Ilona Vybíralová, Adam Wlazel a Kateřina Vídenová. Součástí bude výstava – výstupy z odborné plánovací dílny o náměstí ve vitrínkách Ostravice-Textilie. Koná se na náměstí Dr. E. Beneše.

28. 4. ve 14.00 MIMOŘÁDNÉ PŘEDPREMIÉROVÉ ČTENÍ HERCŮ KOMORNÍ SCÉNY ARÉNA Z NOVÉ HRY TOMÁŠE VŮJTKA SMÍŘENÍ Koná se na náměstí Dr. E. Beneše.