Dům u šraněk pořádá besedu o vítkovické rodině Klegů

Vítkovický Dům u šraněk zve zájemce na vernisáž výstavy spojenou s besedou o vítkovické rodině Klegů.  Akce se uskuteční 11. listopadu 2013 v 17. 00 hodin v Galerii Domu u šraněk, kterou najdete na ulici Jeremenkově 13 v Ostravě – Vítkovicích.  Kdysi na místě dnešního muzea – Domu u šraněk byly takzvané šraňky (závory) u horké koleje, kde se vozilo tekuté železo. V současné době je zde realizována myšlenka o setkávání a vzpomínání vítkovických občanů, rodáků a milovníků. Projekt Lenky Kocierzové a akademického malíře Karola Hercíka dostal od vedení obce zelenou začátkem roku 2012 a  23. června 2012 byl Dům u šraněk slavnostně otevřen.  Součástí těchto prostor je galerie vítkovických předků, připomínka vítkovických živnostníků a stylu života  ve Vítkovicích, najdete zde také staré vítkovické mapy, historii staré radnice a připomínky vítkovických osobností.

Beseda o vítkovické rodině Klegů připomene tyto významné vítkovické osobnosti.

RODINA KLEGŮ:

Pplk. MUDr. Ludvík Klega, lékař, legionář
Narozen:
22. 8. 1888 v Hrabůvce
Zemřel:
9.1. 1933 ve Vítkovicích
Lékař, ruský legionář – podplukovník zdravotní služby.

Po skončení maturitní zkoušky na českém klasickém gymnásiu se stal posluchačem lékařské fakulty české univerzity v Praze, kde v roce 1914 promoval a nastoupil jako asistent profesora Thomayera v Praze. Po vyhlášení války dostal povolávací rozkaz a k 13. pluku do Krakova. V roce 1915 se dostal do zajetí, v roce 1916 se přihlásil do československé jednotky.Po lékařském postu se stal kapitánem zdravotní služby, zdravotním náčelníkem severouralské fronty a nakonec členem vojenské lékařské komise ve Vladivostoku a v roce 1920 povýšen na podplukovníka zdravotní služby. Ve Vladivostoku se oženil a v roce 1920 se vrátil do Prahy a v roce 1922 do Ostravy.
Později působil jako městský lékař ve Vítkovicích, kde se zasloužil o zakoupení rentgenu, povinné snímkování plic a založení Ligy proti tuberkulóze (za osobního přispění Alice Masarykové).
V letech 1922- 1925 a 1932 byl starostou vítkovického Sokola. Na jeho popud bylo postaveno sokolské kino Rekord (Mír). Od roku 1922 do ledna 1933 stál v čele místní jednoty Čsl. Obce legionářské. V roce 1933 po prochladnutí zemřel. Pamětní deska z jeho rodného domu je nyní umístěna na základní škole v Hrabůvce.

 

Miroslav Klega, hudební skladatel
Narozen:
6. 3. 1926 ve Vítkovicích
Zemřel:
25. 6. 1993 v Ostravě

Ve Vítkovicích prožil celý život. Syn MUDr. Ludvíka Klegy. Po smrti otce byl jeho poručníkem spisovatel Vojtěch Martínek. Absolvoval gymnásium v Ostravě – Přívoze, kde byl spolužákem Ivo Žídka, kamarádem Josefa Kainara v ostravské kavárně Savoy. Studoval na pražské konzervatoři (profesoři Karel Hoffmeister, Jaroslav Křička, Václav Talich, spolužáci Viktor Kalabis, František Kovaříček). Na bratislavské konzervatoři byl žákem skladatele Eugena Suchoně i Jána Cikera, který se stal později kmotrem syna Luďka.
Po skončení studia se stal předním činovníkem hudebního života v Ostravě. Spoluzakládal divadlo mladých Kytice, dnešní divadlo Petra Bezruče. S dalšími osobnostmi zakládal pobočku Svazu československých skladatelů. V roce 1953 byl u zrodu Vyšší hudebně pedagogické školy Z. Nejedlého, dnes ostravské konzervatoře, jejímž pedagogem a v roce 1967 i ředitelem se stal. V roce 1973 byl odvolán, působil jako hudební režisér a redaktor v československém rozhlase. V roce 1990 se stal členem České národní rady, kde kandidoval jako člen ostravského Občanského fóra.

 

Ludvík Klega, režisér

19. 4. 1950 ve Vítkovicích

Po střední škole ve Vítkovicích absolvoval v roce 1981 Akademii múzických umění v Praze, obor Filmová a televizní tvorba. Působil v ostravském studiu České televize, kde režíroval mnoho publicistických a dokumentárních filmů.Od roku 1993 působí v soukromé sféře. Je majitelem soukromého televizního studia Ludvík Klega, Studio-ForTel. Spolupracuje s ČT Ostrava. V koprodukci s ORF produkoval velký dokumentární seriál o české šlechtě „Hrady a zámky, bílá místa naší historie“, kde byl i spoluscénáristou a režisérem. Seriál byl uveden v České televizi, ORF a v německy mluvících televizních stanicích v Evropě. Realizoval projekt pro Mikroregion povodí Morávka v rámci propagace cestovního ruchu financovaný EU. Je realizátorem i tohoto projektu pro městský obvod Vítkovice, kde také dodnes žije.

 

Zdroj:  http://www.ostrava-vitkovice.eu/osobnosti-vitkovic/ludvik-klega-st..php

 

klega-legionar