Dvoudenní studentská konference Studenti proti režimu – revolty 39 / 69 / 89

Ve dnech 11. a 12. listopadu se již tradičně koná studentská konference na gymnáziu Olgy Havlové, tentokrát zaměřená na výročí revolt v českých dějinách v letech 1939, 1969 a 1989.

Pondělní program na Gymnáziu Olgy Havlové nabídne více než 60 studentům ze sedmi ostravských gymnázií vstupní historické ukotvení tří významných zlomů našich novodobých dějin, setkání se zajímavými hosty, pamětníky dramatických událostí let 1968/9 a 1989, kolekci dobových fotografií a jiných pramenů se zasvěceným komentářem archiváře. Večer navíc čeká účastníky v Galerii současného umění PLATOprojekce francouzského dokumentárního filmu Osmašedesátý, který studentské revolty konce 60. let zasazuje do světového kontextu.

V úterý se konference přesouvá do prostoru města, kde bude pro účastníky připravena uliční hra / „pátračka“. Studenty vybavené „pátracím listem“ zavede do několika významných ostravských institucí (Archivu města Ostravy, Antikvariátu a klubu Fiducia a Městské galerie současného umění PLATO), v nichž budou připraveny specifické badatelské nebo tvůrčí úkoly. Další pak budou připraveny přímo na známých i neznámých památných místech přímo v ulicích města. Studenty bude doprovázet a do hry se zapojí známý youtuber Kovy!

 
Petr Šimíček
Gymnázium O. Havlové, Ostrava – Poruba
www.gyohavl.cz
tel.: 595 693 841