Experti kritizují zamýšlenou podobu Městské galerie v Ostravě. Michaela Máchová, Česká televize 2.6.2013

Ostrava – Materiál Zájmového sdružení Trojhalí, které má provozovat Městskou galerii v Ostravě v multifunkční hale Gong, není kvalitně připraven a obsahuje řadu sporných momentů – tvrdí to nezávislí čeští experti Rostislav Koryčánek, kurátor Domu umění města Brna a dlouholetý ředitel této instituce, a Michal Škoda, ředitel Domu umění v Českých Budějovicích.
Kritizovaný materiál se jmenuje Strategické fungování galerie města Ostravy a jejího dalšího rozvoje a pro Zájmové sdružení Trojhalí jej zpracoval Ladislav Kesner. „Přijde mi škodlivé, s dopadem na samotnou Ostravu, že ta diskuse je, jak se ukazuje v tuto chvíli, už jakoby uzavřená, ale uzavřená v rámci specifikovaného okruhu lidí. Přitom snahy o diskusi byly po celou dobu, protože úsilí o městskou kunsthalle je letité,“ míní Rostislav Koryčánek. „Pro mě je zásadní, jaké jsou peníze a co se za ně nabízí. A co se nabízí v materiálech Trojhalí, nemůže fungovat,“ dodává Michal Škoda.

Jako problematický vidí oba experti fakt, že Zájmové sdružení Trojhalí už pracovní skupině Statutárního města Ostravy předložilo návrh výstavního plánu, aniž by proběhlo transparentní výběrové řízení na ředitele galerie. Takový postup označili oba experti za problematický s tím, že výstavní plán by měl přinést teprve vítěz výběrového řízení. To by mělo být podle nich s ohledem na částku 10 milionů korun, kterou město hodlá ročně sdružení Trojhalí na provoz galerie dát, zcela transparentní. Michal Škoda k tomu poznamenává: „Tam od začátku musí být osoba s vizí, která to potáhne dál. Ne, že nejdřív něco uděláme a pak najdeme někoho. Ne. To je úplně špatně. Tam musí být od začátku profesionál, který otevře skvělou výstavou. Bude to mít ohromný význam jak pro Ostravu, tak pro region a českou scénu. Ten prostor má nesmírný potenciál. Když si představím, co by s tím udělali Němci nebo Rakušané, tak to je promarněná šance.“

Za nešťastný považují oba odborníci záměr vystavovat v Městské galerii díla ze sympozia Smaltart nebo diplomové práce studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. „Člověk má pocit, že došlo k nějakému fatálnímu nepochopení. To je, jako když chce někdo budovat zážitkovou restauraci a zároveň tam chce prodávat langoše, protože mu to přinese zisk. Jsou to věci, které se nedají jednoduše míchat, aniž by to nemělo dopad na ztrátu důvěryhodnosti instituce vůči okolí. Pokud by k tomu docházelo, je pro mě hůř představitelné, že by elitní evropští umělci jásali nad nabídkou vystavovat v Ostravě,“ konstatuje Rostislav Koryčánek.
Veřejná debata o ostravské městské galerii

Kritiku si vysloužil i fakt, že zatím stále není jasně definovaná role města v celém projektu. V aktuálním materiálu Ladislava Kesnera chybí podle obou expertů jasné rozdělení pravomocí a přesný status instituce Městské galerie. Odborníci se shodli v tom, že vůle města podílet se deseti miliony korun ročně na provozu Městské galerie je pozitivní krok a částka nadstandardní, i proto by si podle nich Ostrava zasloužila skutečně kvalitní projekt. „Je to skvělý začátek k tomu, sednout si ke stolu a říct si, že je možné za 10 milionů vybudovat instituci, která bude zrcadlit nové vize, jak dál s městem Ostravou,“ míní Rostislav Koryčánek.

Zdroj:  http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/kultura/229902-experti-kritizuji-zamyslenou-podobu-mestske-galerie-v-ostrave/